Projekty na Ukrainie

Realizujemy kolejny projekt na Ukrainie

Zapobieganie szkodliwemu wpływowi planowanych przedsięwzięć na bioróżnorodność obszarów sieci Emerald na Ukrainie przez uczestnictwo w procedurach Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Nr umowy: RITA-2020-13 z 11.05.2020 r. Lider projektu: Fundacja Dziedzictwo...

czytaj dalej

Nasz projekt na Ukrainie bliski zakończenia

Dobiega końca realizacja projektu RITA 2018-12 „Rozwój ekologicznych organizacji pozarządowych i ich współpracy z naukowcami na rzecz poszerzenia sieci Emerald na Ukrainie”, realizowanego przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze wspólnie z organizacją partnerską...

czytaj dalej

Działamy na rzecz utworzenia sieci Emerald na Ukrainie

W ramach projektu realizowanego przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową „Ekologia-Prawo-Człowiek” (EPL), została wydana książka ” Zaangażowanie NGO i naukowców w projektowanie sieci Emerald na Ukrainie”. Sieć...

czytaj dalej

Szkolenie dla geobotaników już za nami

W ramach programu RITA  Przemiany w regionie, od czerwca 2017 roku, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową Ekologia-Prawo-Człowiek (EPL) realizują projekt Zaangażowanie NGO i naukowców w tworzenie shadow list obszarów...

czytaj dalej