Projekty zrealizowane

Wzmocnienie systemu parków narodowych – publikacja

Jako ludzkość, a także społeczeństwo polskie, mamy do czynienia z szybko postępującym podwójnym kryzysem: utratą różnorodności biologicznej i zmianami klimatu. Konsekwencje tych kryzysów nie są jedynie ekologiczne, ale coraz bardziej negatywnie wpływają na aspekty...

czytaj dalej

Poznaj Białowieski Park Narodowy

Zapraszamy Was do Białowieskiego Parku Narodowego  Białowieski Park Narodowy to jeden z najbardziej znanych obszarów chronionych w Polsce. Dowiedz się więcej i poznaj jak funkcjonuje. A może kiedyś, cała Puszcza Białowieska stanie się parkiem narodowym? Parki...

czytaj dalej

Parki przyszłości – zaproszenie na prezentację raportu

Parki przyszłości – zaproszenie na prezentację raportu W podpisanej niedawno umowie koalicyjnej, ugrupowania polityczne, które szykują się do objęcia władzy w Polsce, zapowiadają powiększenie powierzchni parków narodowych. Dziś stanowią one zaledwie 1% naszego kraju....

czytaj dalej

Poznaj Bieszczadzki Park Narodowy

Zapraszamy Was do Bieszczadzkiego Parku Narodowego  Park ten chroni najdzikszy fragment w polskiej części Karpat Wschodnich. Dzięki jego istnieniu ochronie podlega wyjątkowa karpacka przyroda. Jednocześnie przyciąga ludzi spragnionych obcowania z dzikością, którą...

czytaj dalej

Poznaj Karkonoski Park Narodowy

Zapraszamy Was do Karkonoskiego Parku Narodowego  O parku opowiedzą nam osoby, które codziennie dbają o jego przyrodę. To jeden z najciekawszych parków narodowych w Polsce. Parki narodowe stanowią zaledwie 1% terytorium naszego kraju. Są najcenniejszym skrawkiem...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – opracowanie i druk Białej Księgi

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pt.: „Oddajmy parki narodowi” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której...

czytaj dalej

Poznaj Magurski Park Narodowy

Zapraszamy Was do Magurskiego Parku Narodowego   To miejsce warte odwiedzenia o każdej porze roku. My też lubimy takie miejsca, gdzie można odnaleźć karpacką dzikość. Ten skrawek Beskidu Niskiego jest ważną ostoją przyrody dzięki ochronie w formie parku...

czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w kampanii #LasySięLiczą !

Zróbmy wspólnie coś dobrego! Pokażmy jak ważne dla społeczeństwa są lasy i inne tereny przyrodnicze. Spotkajmy się w weekend 23-24 września w lesie i dla lasu. Czekają na Was spacery, wycieczki krajoznawcze, grzybobrania i inne aktywności plenerowe organizowane...

czytaj dalej

Poznaj planowany Turnicki Park Narodowy

Zapraszamy Was do planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Ten park nie może powstać od lat, chociaż starania o jego utworzenie zaczęły się w latach 80. ubiegłego wieku. A powinien powstać jak najszybciej. O Turnickim Parku Narodowym mówią: osoby zaangażowane w jego...

czytaj dalej

25 nowych parków narodowych do utworzenia w Polsce

W opracowaniu autorstwa Piotra Kluba, leśnika z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, znajdziemy konkretne propozycje, które zostały poddane gruntownej analizie. Okazuje się, że wśród nowych parków narodowych nie ma wyłącznie trzech najlepiej znanych planowanych parków...

czytaj dalej

Już ponad rok wspieramy leśne grupy strażnicze!

25 grup z całej Polski korzysta z naszej oferty pomocy merytorycznej w ramach projektu “Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz...

czytaj dalej

Wyłonienie wykonawcy – aktualizacja strony www.

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego aktualizacji strony www.przyrodnicze.org, informujemy o zakończeniu zbierania ofert i umieszczamy protokół z postępowania (załącznik). Zapytanie ofertowe zostało złożone w związku z realizacją...

czytaj dalej

Wyłonienie wykonawcy – usługi mediacyjne

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego: Przeprowadzenie spotkań mediacyjnych dotyczących rozwiązywania konfliktów nt. gospodarki leśnej pomiędzy lokalną społecznością, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe informujemy...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań mediacyjnych

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie:...

czytaj dalej

Parki narodowe wymagają największej troski państwa

W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmian dotyczących parków narodowych, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zgłasza następujące uwagi. Nie wyczerpują one wszelkich zagadnień, ale mamy nadzieję, że...

czytaj dalej

Wyłonienie wykonawcy – broszura

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na 1) Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury informacyjnej o Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Agnieszka Wodzińska, 2) Druk broszury...

czytaj dalej

Konferencja otwierająca projekt

Jak pogodzić interesy lokalnej społeczności z tworzeniem i powiększaniem parków narodowych w Polsce? Czy dialog w tej sprawie jest możliwy? Na to i wiele innych pytań odpowiedziała Olimpia Pabian, która była dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego i zna bardzo...

czytaj dalej

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Oddajmy parki narodowi Wniosek: K2d/0822 Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2023 Wartość projektu: 75 000,00 EUR Dofinansowanie:  100% Opis projektu: Projekt ma na celu wypracowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu parków narodowych w Polsce, które...

czytaj dalej

Mapa Interaktywna Gminy Fredropol Gotowa!

Z przyjemnością informujemy, że dostępna już jest nasza interaktywna mapa miejsc cennych kulturowo, historycznie i przyrodniczo gminy Fredropol (Pogórze Przemyskie) pod adresem: http://dolinawiaru.ipmap.pl/ Zachęcamy do korzystania z mapy, zwiedzania najpiękniejszych...

czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe Interaktywna Mapa Z Atrakcjami Gminy

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu partnerskiego „Dziedzictwo przyrodnicze to nasza wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii...

czytaj dalej

Ankieta Dla Mieszkańców Gminy Fredropol

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Fredropol (powiat przemyski) do wypełnienia ankiety dot. dziedzictwa historyczno-kulturowego gminy Fredropol, która pomoże nam zebrać materiał do opracowania projektu interaktywnej mapy. Mapa będzie dostępna dla...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – lokalizacja gatunków „strefowych”

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na lokalizację 20 stanowisk mchów, grzybów i porostów chronionych na...

czytaj dalej

Uwagi do PUL dla nadleśnictwa Krzeszowice na lata 2022-2031

W dniu 12 marca 2021 złożyliśmy do nadleśnictwa Krzeszowice kolejne uwagi do nadchodzącego Planu Urządzenia Lasu. Ndlesnictwo Krzeszowice obejmuje lasy położone przy aglomeracji krakowskiej, o dużej wartości przyrodniczej i społecznej. Chcemy, żeby gospodarka leśna...

czytaj dalej

Zaproszenie Dla Mieszkańców Gminy Fredropol

Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w realizowanym projekcie partnerskim w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.Poprzez działania projektowe...

czytaj dalej

Wyłonienie Wykonawcy – wykonanie filmów promocyjnych

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie filmów promocyjnych dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Pan...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie filmów promocyjnych

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „Karpacki kapitał żelazny” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Nowe Logo Fundacji

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w ramach projektu „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” zostało opracowane nowe logo Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze: Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata...

czytaj dalej

Wyłonienie wykonawcy – świadczenie usług eksperckich

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na usługę wdrożenia i utrzymania Systemu CRM – Salesforce dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na opracowanie grafik

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług eksperckich

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Modernizacja strony internetowej – wyłonienie Wykonawcy

Szanowni Państwo,W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przebudowę strony www.przyrodnicze.org w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Dominik Wójcicki, zam. ul....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na opracowanie logo wraz z Księgą Znaku

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „Karpacki kapitał żelazny”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na modernizację strony internetowej

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Działamy dalej dzięki Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2020 roku realizuje projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego na podstawie umowy z 20.08.2020 r. Wartość grantu: 30 000,00 PLN Zaplanowane działania: – opracowanie 15 grafik do kampanii...

czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo, Zamawiający informuję, iż unieważnia zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie strategii fundraisingowej dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności...

czytaj dalej

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Karpacki kapitał żelazny Umowa o dofinansowanie: 27/PROO/2a/2020 Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2022 Wartość projektu: 479 688,00 PLN Dofinansowanie:  100% Opis projektu:  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze stawia sobie za cel, szeroko pojętą...

czytaj dalej

Rusza kolejny projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. „Ochrona Puszczy Karpackiej” współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska. Cele projektu: Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu...

czytaj dalej

Realizujemy kolejny projekt na Ukrainie

Zapobieganie szkodliwemu wpływowi planowanych przedsięwzięć na bioróżnorodność obszarów sieci Emerald na Ukrainie przez uczestnictwo w procedurach Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Nr umowy: RITA-2020-13 z 11.05.2020 r. Lider projektu: Fundacja Dziedzictwo...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – zbiorowiska roślinne

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – rośliny naczyniowe

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 odbiorników GPS

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę 2 odbiorników GPS....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 cyfrowych minikamer

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska,  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę 4 cyfrowych...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficznego

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska,  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu...

czytaj dalej

Nowy projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. „Ochrona Puszczy Karpackiej” współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska. Cel projektu: Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu gospodarki...

czytaj dalej

Nasz projekt na Ukrainie bliski zakończenia

Dobiega końca realizacja projektu RITA 2018-12 „Rozwój ekologicznych organizacji pozarządowych i ich współpracy z naukowcami na rzecz poszerzenia sieci Emerald na Ukrainie”, realizowanego przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze wspólnie z organizacją partnerską...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania dokumentacji

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostarczenie dokumentacji dla 15 obszarów sieci EMERALD na Ukrainie. Szczegółowe informację znajdują się w załączonym...

czytaj dalej

Nowe raporty Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

W ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego nasza fundacja przygotowała cztery ważne raporty dotyczące róznych aspektów związanych z gospodarką leśną. Oto one: Analiza wybranych aspektów funkcjonowania i działalności Państwowego Gospodarstwa...

czytaj dalej

Badacze pogranicza Wilczych Gór

PARTNER WIODĄCY:Fundacja Dziedzictwo PrzyrodniczePARTNERZY PROJEKTU:1. Stowarzyszenie EKOSKOP Aevis n.o. OKRES REALIZACJI:01.10.2018 – 30.09.2019 WARTOŚĆ PROJEKTU: 105 960,81 € % DOFINANSOWANIA Z UE: 85% % DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA: 5% NUMER MIKROPROJEKTU:...

czytaj dalej

Monografia Turnickiego Parku Narodowego

Zapraszamy do zapoznania się z monografią przyrodniczą projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, która stanowi kompendium aktualnego stanu wiedzy o najbardziej wartościowym przyrodniczo regionie polskiego Pogórza Karpackiego. Jednocześnie jest kolejnym etapem...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną

W związku z zamierzoną realizacją projektu pn. „Ochrona Puszczy Karpackiej”, współfinansowanego ze środków WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zadania: obsługa prawna projektu w ramach działania...

czytaj dalej

Projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze dzięki wsparciu finansowemu Fundacji WWF Polska rozpoczyna realizację projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej”. Cel projektu: Ochrona wartości przyrodniczych Puszczy Karpackiej poprzez zmianę kształtu gospodarki leśnej prowadzonej na...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. stworzenia opracowania naukowego

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na: stworzenie opracowania naukowego badającego związek prowadzone współcześnie gospodarki leśnej na występowanie zjawisk erozji i powodzi...

czytaj dalej

Działamy na rzecz utworzenia sieci Emerald na Ukrainie

W ramach projektu realizowanego przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową „Ekologia-Prawo-Człowiek” (EPL), została wydana książka ” Zaangażowanie NGO i naukowców w projektowanie sieci Emerald na Ukrainie”. Sieć...

czytaj dalej

Szkolenie dla geobotaników już za nami

W ramach programu RITA  Przemiany w regionie, od czerwca 2017 roku, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową Ekologia-Prawo-Człowiek (EPL) realizują projekt Zaangażowanie NGO i naukowców w tworzenie shadow list obszarów...

czytaj dalej