Projekt “Dziedzictwo Przyrodnicze To Nasza Wspólna Sprawa”

Tytuł projektu: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa

Nr umowy: NR 4/LPP-PILOTAŻ/2020 z 02.11.2020 r.

Lider projektu: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 20 000,00 PLN

Dofinansowanie: 20 000,00 PLN

Rezultaty projektu:

  • 1 zrealizowana inicjatywa w społeczności lokalnej,
  •  wzrost kompetencji obywatelskich i aktywizacja w życiu publicznym u 20 osób

Produkty projektu:

  • 1 zorganizowane warsztaty,
  • 1 odnowiony szkolny szlak przyrodniczy,
  • 1 mapa interaktywna z zaznaczonymi miejscami turystycznymi i historycznymi

Obszar realizacji projektu:

Gmina Fredropol

Zaplanowane działania:

Projekt przewiduje realizację trzech działań:

  1. Działanie „Tradycyjnie i lokalnie” obejmuje przeprowadzenie warsztatów i wizyty studyjnej dla lokalnej społeczności.
  2. Działanie „Opracowanie mapy interaktywnej miejsc turystycznych gminy Fredropol” polega na opracowaniu internetowej gminy mapy miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie.
  3. Działanie „Odnowienie tablic na Szkolnym Szlaku Turystycznym w „Bohynie” – zawiera odnowienie tablic na szkolnym szlaku przyrodniczym.

Biuro projektu:

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Juliusza Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top