Podsumowanie roku w Lesie Wiączyńskim.

gru 28, 2023

Ekspertyzy - dowód na wyjątkowość Lasu Wiączyńskiego!

Zbliża się koniec roku – CZAS PODSUMOWAŃ. I nam wypada podsumować, co udało się do tej pory zrobić dzięki WAM dla Lasu Wiączyńskiego!

  • Zebraliśmy nieomal 5000  podpisów pod naszą petycją „Las Wiączyński lasem społecznym”! DZIĘKUJEMY!
  • Ponad 100 osób wzięło udział w naszych 3 tematycznych spacerach po Lesie Wiączyńskim (mykologicznym, przyrodniczym i historycznym).
  • Powstało 6, pełnych, cennych, twardych danych, ekspertyz, które już służą do działań na rzecz ochrony Lasu Wiączyńskiego! Wskazują one między innymi:

Zoologiczna: że „wśród rzadkich i zagrożonych gatunków żyjących w Lesie Wiączyńskim jest również oszuszek (Macronychus quadrituberculatus), którego stwierdzenie w tym kompleksie było entomologiczną sensacją – został on bowiem wykazany w Polsce po blisko 100 latach od ostatniego odkrycia”.

Lichenologiczna, że „zabiegi prowadzone w ramach przebudowy drzewostanu zmierzają w kierunku drastycznego zmniejszenia różnorodności gatunkowej porostów, likwidacji stanowisk gatunków chronionych, ważnych i cennych”.

Briologiczna, że „Najcenniejsze gatunki chronione i zagrożone w Lesie Wiączyńskim należą do grupy epifitów. Ich występowanie gwarantuje wielogatunkowy drzewostan z dużym skupieniem starych drzew, powyżej 150-200 lat. Niezwykle cenne są wśród nich relikty puszczańskie. W Lesie Wiączyńskim stwierdzono: Ulota bruchii, Neckera complanata, Homalia trichomanoides”.

Fitosocjologiczna, że „Na całym tym terenie występuje również bardzo wiele drzew o cennych wartościach przyrodniczych, (…) stwierdzono obecność 488 cennych drzew, z czego 310 drzew osiąga i przekracza wymiary pomnikowe (…). Występują tutaj typowe dla grądów gatunki runa zielnego (…). Wiele z tych gatunków (…) to gatunki uznawane za wskaźnikowe dla starych lasów”.

Socjologiczna, że „Walory przyrodnicze i historyczne Lasu Wiączyńskiego predestynują ten kompleks leśny do objęcia go ochroną prawną”.

Ponadto:

  • Spotkaliśmy się Urzędzie GM Nowosolna z radnymi. Przedstawiliśmy im główne zagrożenia i możliwości ochrony LW. Radni jednomyślnie poparli nasze postulaty i wyrazili wolę dalszej współpracy
  • Dzięki naszym działaniom odstąpiono od wycinek wielu drzew, wiele z nich zostało oznaczonych jako biocenotyczne, w niektórych przypadkach z planów wycinki zostały wyłączone całe fragmenty lasu.
  • Przeprowadziliśmy inwentaryzację LW, w ramach której stwierdzono 488 cennych drzew, z czego 310 drzew osiąga i przekracza wymiary pomnikowe dla swego gatunku.
  • Poprowadziliśmy też spacer dla uczniów szkoły w Wiączyniu Dolnym,  informowaliśmy o sytuacji Lasu Wiączyńskiego w trakcie dożynek,  a Las Wiączyński był jedną z atrakcji rajdu rowerowego TourDeKalonka. O Lesie i naszych działaniach informowała też lokalna prasa

Co dalej? Nie spoczywamy na laurach. Nasza petycja powędrowała już do decydentów. Już niebawem czas na kolejny krok: planujemy złożyć wniosek do Lasów Państwowych o przekształcenie Lasu Wiączyńskiego z funkcji gospodarczej na las o podwyższonej funkcji społecznej.

Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i podawanie informacji dalej. Dobrze jest razem działać dla Lasu!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.