Działamy dalej dzięki Fundacji im. Stefana Batorego

wrz 1, 2020

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2020 roku realizuje projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego na podstawie umowy z 20.08.2020 r.

Wartość grantu: 30 000,00 PLN

Zaplanowane działania:

– opracowanie 15 grafik do kampanii crowdfundingowej na portalu zbiórkowym oraz FB Fundacji, wysyłki maili do osób, które wsparły kiedykolwiek działania Fundacji finansowo oraz wysyłkę hurtowych maili do osób które udostępniły nam swoje dane;

– masową wysyłkę maili (np. freshmail) – 100.000 „kredytów” dla 2 wysyłek, niezbędnych dla wysyłek z wysokim prawdopodobieństwem odebrania maila przez odbiorcę;

– zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i realizację crowdfundingu
w Internecie oraz wdrożenie narzędzia do zarządzania bazą danych darczyńców,  rozwijanie kontaktu mailowego z darczyńcami i zachęcanie do wsparcia działań statutowych Fundacji.

Biuro projektu:

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Juliusza Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów