Informacja o wyborze Oferenta – dostawa sprzętu fotograficznego

wrz 3, 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na dostawę sprzętu fotograficznego wpłynęły 2 ważne oferty.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę FOTO-HURT Sp. z o.o., ul. Matuszczaka 1G, 35-083 Rzeszów.

Dziękujemy za złożenie ofert.