Informacje o projekcie

lip 1, 2023

Tytuł projektu: Parki narodowe – nasze wspólne dziedzictwo

Umowa: 7/PROO/3/2023

Okres realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2024

Wartość projektu: 140 000,00

Dofinansowanie: 100%

 

Opis projektu:

 Główny celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w Polsce nt. funkcjonowania parków narodowych w naszym kraju. Zadanie obejmować będzie przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej, w mediach społecznościowych wraz z promowanie tematyki poprzez magazyn przyrodniczy i filmy edukacyjne.

W obecnej sytuacji dekoncentracji mediów, kiedy coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe, koniecznością staje się rozwój własnych kanałów w tego rodzaju mediach. Szczególnie YouTube pełni rolę ważnej platformy komunikacji z odbiorcami. Dlatego Fundacja zamierza w oparciu o NaTropie rozwijać własne medium, które będzie z jednej strony sposobem na komunikowanie się z szeroką publicznością.

W ramach projektu powstanie:

– 10 materiałów filmowych o istniejących/projektowanych parkach narodowych w Polsce

– 10 numerów magazynu NATROPIE

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu dostępne są pod adresem https://przyrodnicze.org/natropie/.

 

Biuro projektu:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
e-mail: gosia@przyrodnicze.org