Konkurs dla dzieci: “Przyroda dla czystego powietrza Podkarpacia!”

kwi 29, 2024

Uwaga! Termin konkursu wydłużono do 10 czerwca!

W związku z realizacją zadania pn. „Bagna, lasy i drzewa dla czystego powietrza Podkarpacia!” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego, do wzięcia udziału w konkursie pn. „Przyroda dla czystego powietrza Podkarpacia!”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wskazującej na potrzebę zachowania i ochrony terenów zielonych (lasów, bagien, parków, zadrzewień) oraz ich wpływ na życie człowieka. Praca może być wykonana dowolną techniką, wykluczając prace graficzne/komputerowe. 

Celem konkursu jest:
– kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody dla czystego powietrza,
– promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej,
– popularyzacja wiedzy o roli lasów i drzew w ochronie klimatu, adaptacji do zmian klimatycznych,
– zachęcenie najmłodszych mieszkańców Podkarpacia do wdrażania w swoim życiu działań, które pozwolą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery.

Konkurs trwa do 31 maja 2024! (zmiana: do 10 czerwca 2024! – patrz: Aneks 1 do Regulaminu)

Zgłoszenia do konkursu (wypełniony formularz) oraz prace konkursowe (oryginały) należy przesłać pocztą na adres Organizatora konkursu: ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów z dopiskiem Konkurs „dla czystego powietrza”

Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
– klasy 1-3
– klasy 4-6
– klasy 7-8

W każdej z trzech kategorii wyłonieni zostaną 2 laureaci/laureatki oraz 2 wyróżnienia.

Więcej szczegółów konkursu w regulaminie załączonym poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

PLAKAT konkursowy

REGULAMIN KONKURSU

ANEKS 1 DO REGULAMINU

Formularz zgłoszeniowy – PDF

Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna DOCS