Lokalne leśne grupy strażnicze otrzymują wsparcie eksperckie, szkolenia i cenne rekomendacje.

cze 29, 2022

W ciągu 8 miesięcy realizacji projektu udało nam się nawiązać współpracę z 25 grupami mieszkańców i aktywistów, którzy wpływają na przyszłość okolicznych lasów. Niemal wszystkie grupy korzystają ze wsparcia ekspertów, np. ornitologów, botaników, entomologów. W projekcie jest już 20 takich ekspertów, którzy wspierają grupy.

Rozpoczęliśmy intensywne szkolenia online z wykorzystania social mediów w komunikacji i przygotowania przez każdą z grup, własnej kampanii medialnej.

Przeprowadziliśmy spotkania indywidualne z grupami na obszarach, którymi się opiekują. Takie spotkania są kluczowe dla określenia potrzeb i możliwości każdej z grup. Spotkania składają się z wizji terenowej, dzięki której wypracowujemy szereg propozycji związanych z możliwością rozwoju grupy i wzmocnienia jej dalszych działań. Wraz z propozycjami, grupy otrzymują listę możliwych do osiągnięcia rezultatów. Będąc na miejscu, przeprowadzamy szkolenia z budowania i analizy map cyfrowych, funkcjonowania certyfikacji leśnictwa w systemie FSC, rozpoznawania wartości społecznych i przyrodniczych lasu oraz chronionych gatunków roślin, zwierząt i ekosystemów. Przekazujemy wskazówki dotyczące  funkcjonowania prawa ochrony przyrody, proponujemy pomoc w powoływaniu form ochrony przyrody. Pomagamy w budowaniu  strategii rozmów z leśnikami i samorządem lokalnym, w nawiązaniu współpracy z mieszkańcami. Ważnym aspektem, na który kładziemy nacisk jest sieciowanie z innymi grupami nieformalnymi i organizacjami społecznymi, poszukiwanie lokalnych ekspertów, sprawne rozpoznanie interesariuszy i adwersarzy, w tym zależności politycznych, w celu zaplanowania skutecznych działań.

W ciągu 5 miesięcy, udzieliliśmy licznych konsultacji telefonicznych i mailowych, udzieliliśmy wsparcia w budowaniu rozmów z samorządem lokalnym, przeprowadziliśmy szkolenia online z zagadnień dotyczących leśnictwa i gospodarki leśnej, certyfikacji leśnictwa w systemie FSC FM, zastosowania cyfrowych map w ochronie lasu, poszukiwania jego najcenniejszych fragmentów i planowaniu codziennych działań służących ochronie lasu. Przygotowaliśmy nowe mapy cyfrowe, które umożliwiają grupom lepsze zrozumienie gospodarki leśnej i zagrożeń dla lasu poprzez zawarte w nich analityczne zobrazowania terenu, przedstawiających sposób, w jaki zarządzany jest las.

W tej chwili, grupy mają do dyspozycji kilkadziesiąt map cyfrowych całych nadleśnictw, które zawierają analityczne zobrazowania. Mapy cyfrowe na bieżąco aktualizujemy, spełniając prośby zamieszczenia w nich dodatkowych analitycznych zobrazowań, które grupy samodzielnie zdobywają. Przyjmujemy zlecenia na przygotowanie całkiem osobnych map cyfrowych, które są pomocne w powołaniu planowanego rezerwatu i w konsultacjach publicznych nowego 10 – letniego Planu Urządzenia Lasu, jakie ogłosiło jedno z  nadleśnictw. Niedawno, jako nowe narzędzie w projekcie, powstała baza wzorów pism administracyjnych. Grupy mają do dyspozycji 20 gotowych scenariuszy ochrony lasu, gotowych do modyfikacji i wdrożenia lokalnie. Przeprowadziliśmy też szkolenia z wdrożenia istniejących już, gotowych rozwiązań służących ochronie lasu.

Spotykamy się online z grupami, w celu szczegółowego omówienia kluczowych spraw. Uczestnicy projektu mają do dyspozycji Centrum Wsparcia, na którym są zamieszczanie niepubliczne materiały i posty związane z aktywnością grup. Uczestnicy projektu są również na zamkniętej grupie na Facebooku o nazwie Leśny Kolektyw.  Tam wymieniają się rezultatami z ochrony lasu. Proszą o wsparcie i otrzymują je od nas lub innych grup. Zamieszczamy tam liczne narzędzia pomocne w ochronie lasu. Oprócz tego, na Leśnym Kolektywie od 5 miesięcy są zamieszczane wpisy dotyczące gospodarki leśnej w Polsce, certyfikacji leśnictwa w systemie FSC, spraw organizacyjnych, spotkań online, wsparcia zewnętrznych ekspertów, szkoleń online skierowanych do wszystkich grup, intensywnych szkoleń z social mediów. Na Leśnym Kolektywie zamieszczamy też relacje z naszych spotkań u poszczególnych grup.

W trakcie projektu, co miesiąc publikujemy raporty miesięczne, które szczegółowo podsumowują postępy projektu i zaangażowanie poszczególnych grup. Tworzone są również raporty z ewaluacji projektu, które mają na celu wyłapanie zagrożeń i znalezienie rozwiązań.

Zadanie pn. “Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” finansowane jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.