Modernizacja strony internetowej – wyłonienie Wykonawcy

paź 27, 2020

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przebudowę strony www.przyrodnicze.org w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Dominik Wójcicki, zam. ul. Sienkiewicza 6/69, 35-216 Rzeszów.