Nasz projekt na Ukrainie bliski zakończenia

cze 12, 2019

Dobiega końca realizacja projektu RITA 2018-12 „Rozwój ekologicznych organizacji pozarządowych i ich współpracy z naukowcami na rzecz poszerzenia sieci Emerald na Ukrainie”, realizowanego przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze wspólnie z organizacją partnerską z Ukrainy – NGO „Ukrainian Nature Conservation Group”. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Większa cześć działań projektu została zrealizowana na Ukrainie:

W dniach 30 kwietnia – 5 maja 2019 w bazie terenowej Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w Nowosiólkach Dydyńskich odbyło się spotkanie partnerów projektu, które pozwoliło na wymianę doświadczeń, przeanalizowanie i podsumowanie dotychczasowych działań w dziedzinie rozwoju sieci Emerald na Ukrainie oraz zaplanowanie dalszych prac w tej dziedzinę biorąc pod uwagę doświadczenie Polski w dziedzinie rozwoju i ochrony sieci obszarów Natura 2000. W ramach spotkania odbyło się także za pośrednictwem moderatora planowanie strategiczne dla organizacji partnerskiej z Ukrainy, co przyczyniło się do jej rozwoju instytucyjnego.

W ramach spotkania odbyło się także terenowe study-tour: odwiedziliśmy projektowany Turnicki Park Narodowy, rezerwat przyrody „Krówniki”, obszar Natura 2000 „Fort Salis Soglio” oraz przejście dla zwierząt nad autostradą A4.

Ostatnim działaniem, przewidzianym w ramach projektu, będzie udział dwóch przedstawicieli organizacji partnerskiej  z Ukrainy w seminarium biogeograficznym Emerald na Białorusi w czerwcu 2019 roku.