Nowe raporty Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

paź 1, 2018

W ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego nasza fundacja przygotowała cztery ważne raporty dotyczące róznych aspektów związanych z gospodarką leśną. Oto one:

Analiza wybranych aspektów funkcjonowania i działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe w latach 2012 – 2017

Raport jest efektem naszych działań polegających na analizie tych aspektów funkcjonowania Lasów Państwowych, które uważamy za dyskusyjne. Każdy rozdział kończy się rekomendacjami do dalszego badania danego tematu. Liczymy, że nasze wnioski przyczynią się do pogłębionej analizy przez instytucje kontrolujące, a w efekcie, w szerszej perspektywie, do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Lasów Państwowych. Przeczytaj raport.

Dokumentacje strategicznej oceny na środowisko planów urządzenia lasu w latach 2012-2017 – analiza „podsumowań” sporządzanych na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy ooś

Lasy Państwowe oferują możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu panów urządzenia lasu. O tym, jaka jest efektywność konsultacji społecznych oraz jakie są szanse na uwzględnienie uwag i wniosków, możecie przeczytać w naszym raporcie.

Funkcjonowanie wybranych aspektów „Wymogów dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej” w Lasach Państwowych

Od 01.01.2018 r.  weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.12.2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, które zwalnia Lasy Państwowe z przestrzegania zakazów dotyczących ochrony gatunkowej. O tym, czy Lasy Państwowe stosują się do założonych wymagań możecie przeczytać w naszym raporcie. 

Recenzja wyników „Inwentaryzacji przyrodniczej w II zgrupowaniu nadleśnictw” przeprowadzonej przez Lasy Państwowe (2016-2017 r.)

Czy udostępnione wyniki inwentaryzacji odpowiadają założonym przez Lasy Państwowe założeniom metodycznym? Zachęcamy do zapoznania się z naszą analizą wyników badań, udostępnionych przez Lasy Państwowe, a dotyczących „Oceny stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. Przeczytaj recenzję.

Projekt „Kontrola Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP” finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego