Nowy projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

lip 1, 2019

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. „Ochrona Puszczy Karpackiej” współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska.

Cel projektu:

Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu gospodarki leśnej na terenie Puszczy Karpackiej w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim, przygotowanie warunków dla poszerzania obszaru i utworzenia nowych obszarów chronionych.  Ochrona siedlisk oraz gatunków leśnych poprzez działania dążące do minimalizacji szkód w gospodarce leśnej w nadleśnictwach w Karpatach Wschodnich, z priorytetem w obszarach Natura 2000 Bieszczady PLC180001 (poza parkiem narodowym), Góry Słonne PLB180003, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021, Ostoja Przemyska PLH180012 oraz Pogórze Przemyskie PLB180001. Cel będzie wdrażany poprzez działania mające na celu zmianę w gospodarce leśnej.

Zaplanowane działania:

  1. Monitoring szkód w środowisku leśnych
  2. Utworzenie stref ochrony dla gatunków chronionych
  3. Monitoring inwestycji potencjalnie szkodliwych na terenie karpackich nadleśnictw.

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2020