Projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

lip 1, 2018

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze dzięki wsparciu finansowemu Fundacji WWF Polska rozpoczyna realizację projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej”.

Cel projektu:

Ochrona wartości przyrodniczych Puszczy Karpackiej poprzez zmianę kształtu gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Karpat Wschodnich, ograniczenie degradacji najcenniejszych fragmentów lasu i zmniejszenie ilości pozyskiwanego drewna. Prowadzenie merytorycznego dialogu z lokalną społecznością oraz władzami na temat powołania Turnickiego Parku Narodowego, opartego zarówno na przyrodniczych jak i ekonomicznych argumentach. Zachowanie najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej dzięki przedstawieniu wartości przyrodniczych nadleśnictw przyległych do Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz podjęciu dyskusji nad koniecznością jego poszerzenia. Ochrona karpackiej populacji wilka oraz żbika występujących na terenie projektowanego Turnickiego PN poprzez zwiększenie  stanu wiedzy naukowej na temat funkcjonowania tych gatunków na tym obszarze. Wzrost stopnia ochrony cennych przyrodniczo obszarów po stronie ukraińskiej w wyniku powiększenia listy projektowanych obszarów chronionych Emerald.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.09.2020

Zaplanowane zadania:

  • stworzenie dokumentacji socjo-ekonomicznej dla projektowanego Turnickiego PN,
  • stworzenie dokumentacji przyrodniczej dla poszerzenia Bieszczadzkiego PN,
  • monitoring przyrodniczy oraz prawny cięć i inwestycji,
  • wsparcie dla tworzenia sieci EMERALD na Ukrainie.