Rozpoczęcie projektu „Las Wiączyński: Inicjatywa Lasu Społecznego”

sie 2, 2023

Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z grupą “Las Wiączyński” rozpoczynamy projekt pn “Las Wiączyński: Inicjatywa Społecznego Lasu”. 

Celem projektu jest interwencyjna ochrona cennego przyrodniczo i ważnego społecznie Lasu Wiączyńskiego poprzez nadanie mu statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

W ramach projektu planujemy: aktywizację mieszkańców w celu lepszego poznania i ochrony walorów Lasu Wiączyńskiego, budowanie poparcia społecznego, inwentaryzację przyrodniczą, spotkania z władzami gminy, spotkania z przedstawicielami Lasów Państwowych, kampanię medialną oraz złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi o nadanie statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna, Łodzi i gmin ościennych do angażowania się w nasze działania.

Działania projektowe będą realizowane od sierpnia 2023 do końca stycznia 2024 r.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.