Rozpoczęcie projektu „Trakt Warecki – interwencja dla środowiska i społeczności

wrz 1, 2023

Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną “Wrota Karpat Wschodnich” oraz nowopowstałą Fundacją Alarm dla Klimatu rozpoczynamy projekt “Trakt Warecki – interwencja dla środowiska i społeczności”.

Trakt Warecki (TW) to droga w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (ChPK), w strefie lasów ochronnych, stanowi lokalny korytarz ekologiczny. Projekt ma wzmocnić dotychczas podejmowane kroki na rzecz TW leżącego w obszarze podlegającym ochronie prawnej, cennego przyrodniczo, ważnego dla tożsamości lokalnej społeczności przez swój historyczny aspekt. 

Jesienią 2022 roku wyasfaltowano TW i przystosowano go do kategorii drogi zbiorczej, co spowodowało negatywne skutki dla środowiska. Przy projektowaniu drogi zignorowano protesty społeczne, nie przygotowano oceny oddziaływania na środowisko. Dawny, pełen tradycji szlak turystyczny stał się niebezpieczną zarówno dla ludzi jak i dla dzikich zwierząt /mieszkańców lasu szosą.

Obecnie istnieje ryzyko, że inwestycja będzie rozbudowywana i powstaną plany realizacji kolejnej części TW, biegnącej przez rezerwat i N2000 PLH140039. Punktem wyjścia do obecnej interwencji na rzecz spowolnienia i zmniejszenia ruchu na TW jest wspólnota interesów mieszkańców, turystów i lokalnej fauny – a jest nim bezpieczeństwo.

Celem projektu jest doprowadzenie do dialogu między interesariuszami instytucjonalnymi (władze, dyrekcja Chojnowskiego Parku Krajobrazowego) i stroną społeczną, zwiększając nacisk społeczny na władze powiatu przez rozpropagowanie rozwiązań, których zastosowanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo wszystkich niechronionych użytkowników ruchu oraz będzie korzystne dla przyrody.

W ramach projektu planujemy opracowanie specjalistycznych analiz oraz wypracowanie rekomendacji dla spowolnienia i ograniczenia ruchu na Trakcie Wareckim, korzystnych dla wszystkich uczestników ruchu oraz środowiska naturalnego; przeprowadzenie spacerów edukacyjnych, organizacja spotkań online i debat publicznych dla mieszkańców gminy Piaseczno, przygotowanie i złożenie petycji.

Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Piaseczno do angażowania się w nasze działania.

Działania projektowe będą realizowane od września 2023 do końca kwietnia 2024 r.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.