Rozpoczęcie projektu „Zielony telefon”

paź 1, 2023

Nasz nowy projekt, pod nazwą „Zielony telefon dla leśnych grup strażniczych”, finansowany z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, we współpracy z Wirtualną Polską, rozpoczyna się 1 października 2023 i trwa do końca marca 2024.

W ramach projektu otwieramy 2 linie wspierania grup strażniczych, aktywistek i aktywistów z całej Polski:

  1. Wsparcie eksperta prawnika w zakresie przygotowania oficjalnych dokumentów, w tym wniosków, pism, odpowiedzi, odwołań, zażaleń i skarg.
  2. Wsparcie eksperta leśnika w zakresie przygotowania uwag do Planu Urządzania Lasu (PUL).

Wsparcie eksperckie będzie polegało na otwartych konsultacjach mailowych i telefonicznych. Zarówno grupy strażnicze, jak i osoby indywidualne mogą skontaktować się telefonicznie lub wysłać zapytanie dotyczące możliwości działania w zakresie partycypacji w gospodarowaniu lasami Skarbu Państwa. Nasi eksperci, oprócz udzielenia informacji, będą aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu pism, wniosków oraz odpowiedzi i odwołań do odpowiednich instytucji.

Ekspert leśnik będzie pomagał na całym etapie przygotowania uwag do PUL, od etapu zbierania i analizy informacji i argumentów przyrodniczych do przygotowania dokumentu w formie pisemnej.

Ekspert prawnik, będzie dostępny codziennie w wyznaczonych godzinach, tak, by zapewnić możliwość szybkich konsultacji dla pilnych spraw.

Działania te przyczynią się do podniesienia efektywności działania grup strażniczych, jak również zachęcą je do szerszej aktywności. Możliwość kontaktu z ekspertami wzmocni w aktywistach poczucie sprawczości oraz pozwoli im nabrać pewności siebie.

Efektem będzie m.in. mocniejsze zaangażowanie obywateli w konsultacjach społecznych w Planach Urządzania Lasu poszczególnych nadleśnictw, a więc ich realny wpływ na wygląd i funkcjonowanie cennych ekosystemów leśnych. Efektem będzie również prawidłowe i skuteczne składanie wniosków i odwołań w zakresie gospodarki leśnej w LP.

W załączeniu dostępny wniosek dotacyjny.

 

 

Załączniki

Załącznik 1