Rozpoczynamy projekt „Dzikie ostoje powiatu krakowskiego”

maj 1, 2024

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Krakowskiego mamy możliwość zrealizować projekt pn. „Dzikie ostoje powiatu krakowskiego”. Projekt będziemy realizować do końca sierpnia 2024 roku.

Głównym celem realizacji zadania jest promocja walorów przyrodniczych powiatu krakowskiego oraz upowszechnianie i promowanie turystyki przyrodniczej.

Celami szczegółowymi oferowanego zadania są:
1) Popularyzacja dziedzictwa przyrodniczego wśród mieszkańców powiatu krakowskiego za sprawą organizowanych wydarzeń (spacery edukacyjne) oraz kampanii informacyjno-promocyjnej.
2) Edukacja przedstawicieli młodego pokolenia nt. dziedzictwa przyrodniczego powiatu krakowskiego (konkurs plastyczny)

Zadanie pn. “Dzikie ostoje powiatu krakowskiego” obejmuje trzy działania:
1. Cykl spacerów edukacyjnych – 4 spacery w wybranych miejscach powiatu krakowskiego, prowadzone przez eksperta w tematyce promowania potencjału przyrodniczego obszaru objętego zadaniem.
2. Kampania informacyjno-promocyjna – mająca na celu promocję zadania na stronie internetowej Fundacji oraz w mediach społecznościowych.
3. Konkurs plastyczny – zakłada włączenie dzieci i młodzieży w promowanie dziedzictwa przyrodniczego powiatu krakowskiego, poprzez zapoznanie się z jego walorami oraz przygotowanie prac konkursowych.

Już teraz zachęcamy mieszkańców powiatu krakowskiego do zaangażowania się w działania projektu.