Spotkanie zamykające projekt – podziękowania i link do nagrania

wrz 30, 2023

Dziękujemy wszystkim grupom strażniczym, które uczestniczyły w projekcie. Mamy nadzieję, że każda ze wspieranych przez nas grup skorzystała z większości form wsparcia w zakresie, w jakim miała możliwość.

Zachęcamy do dalszego korzystania z wypracowanych narzędzi – interaktywnych map, raportów z ekspertyz przyrodniczych, rekomendacji, nagranych szkoleń online i wielu innych, cennych doświadczeń nabytych w trakcie trwania projektu.

Dziękujemy Fundacji Las Naturalny za dobrą współpracę partnerską, która przyczyniła się do osiągnięcia mocnych i trwałych efektów działań projektowych.

Spotkanie zamykające projekt zostało nagrane i jest dostępne pod adresem: https://youtu.be/TqVnqsSHnV8?si=4YfDe-QauA90NopA

Dziękujemy również Grantodawcy za zaufanie i możliwość realizacji działań przyczyniających się do lepszej ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt był finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.