Podpisz petycję – Las Wiączyński lasem społecznym!

wrz 18, 2023

Las Wiączyński, jako pozostałość Puszczy Łódzkiej i świadek wydarzeń historycznych,  jest niezwykle cennym składnikiem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ziemi łódzkiej. Pełni również bardzo ważne funkcje społeczne – jest miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców gmin Nowosolna, Brzeziny i Łodzi. Jako społeczność domagamy się podjęcia działań zapewniających zachowanie wartości tego niepowtarzalnego w skali regionu kompleksu leśnego, który podlega i będzie podlegał znacznym zmianom, m.in. w związku
z planowanym przecięciem go Koleją Dużych Prędkości.

Domagamy się przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej i rewizji Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Brzeziny na lata 2023-2032, dając bezwzględne pierwszeństwo funkcji społecznej, wodochronnej i ochrony bioróżnorodności nad funkcją gospodarczą.

Co się stało?

  • Plan Urządzenia Lasu na lata 2023-2032 dla Nadleśnictwa Brzeziny przewiduje trzykrotne zwiększenie pozyskania drewna (wycinki) w porównaniu z latami 2013-2022, jednocześnie w sposób niewystarczający uwzględnia aspekt ekologiczny
    i potrzeby społeczne.
  • W PUL 2023-2032 do prac rębnych zostały wskazane obszary, na których licznie występują drzewa spełniające wymogi drzew pomnikowych lub mające inne cechy świadczące o ich dużym znaczeniu przyrodniczym.
  • Przez Las Wiączyński przebiegają wszystkie warianty Kolei Dużych Prędkości. PUL 2023-2032 nie uwzględnia tego faktu. Zachowanie jak największej liczby okazałych, sędziwych drzew w całym kompleksie leśnym stanowiłoby element kompensacji przyrodniczej w obliczu planowanej inwestycji i wycinek pod kolej KDP.

Dzisiaj, w dobie kryzysu klimatycznego lasy odgrywają szczególną rolę w łagodzeniu skutków ocieplenia. Utrata starych, okazałych drzew i cennych fragmentów lasu nie zostanie szybko zrekompensowana nowymi nasadzeniami, które potrzebują kilkudziesięciu do kilkuset lat, aby stać się drzewami o podobnej wartości przyrodniczej.

Lasy Państwowe oraz jednostki samorządu mają zobowiązania prawne wobec ochrony środowiska i społeczeństwa! Dlatego kierujemy petycję o przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej, korektę planowanych prac rębnych oraz rewizję Planu Urządzenia Lasu 2023-2032.

Wspólnie zmieńmy status Lasu Wiączyńskiego! Podpisz petycję TUTAJ.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.