Zapytanie ofertowe – zbiorowiska roślinne

paź 11, 2019

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania naukowego dotyczącego zbiorowisk roślinnych obszaru postulowanego poszerzenia granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego o jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą literaturę przedmiotu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania naukowego dotyczącego zbiorowisk roślinnych obszaru postulowanego poszerzenia granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego o jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą literaturę przedmiotu.
2. Dzieło, będące rezultatem zadania, będzie charakteryzować się następującymi cechami: opracowanie naukowe w formie rozdziału książki naukowej, zawierające:
• opis zbiorowisk roślinnych badanego obszaru,
• waloryzację i analizę istniejących i potencjalnych zagrożeń,
• analizę potencjalnych konsekwencji włączenia omawianego obszaru w granice
• Bieszczadzkiego Parku Narodowego dla zbiorowisk roślinnych,
• bibliografię,
dostarczone w formie edytowalnego pliku MS Word.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 20 grudnia 2020 r.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do biura Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na adres: ul.
Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: biuro@przyrodnicze.org
2. Termin składania ofert upływa 22 października 2019 r.
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 23 października 2019 r. w biurze Zamawiającego.

Więcej informacji znajduje się w załączonych dokumentach.

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4