Wyłonienie wykonawcy – usługi mediacyjne

cze 7, 2022

Szanowni Państwo,
w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego:

Przeprowadzenie spotkań mediacyjnych dotyczących rozwiązywania konfliktów nt. gospodarki leśnej pomiędzy lokalną społecznością, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

informujemy o zakończeniu zbierania ofert i umieszczamy protokół z postępowania (załącznik)

Zapytanie ofertowe zostało złożone w związku z realizacją zadania pn. “Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Załączniki

Załącznik 1