Zaproszenie na spotkanie zamykające projekt – 30.09.2023, online

wrz 15, 2023

Zapraszamy na spotkanie zamykające projekt „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 30.09.2023 o godz. 11:00 na platformie ZOOM i będzie miało formułę otwartą. Całość spotkania zostanie nagrana i udostępniona.
Zapraszamy zarówno uczestników projektu, ekspertów, którzy byli zaangażowani bezpośrednio w działania projektu, jak i wszystkie osoby zainteresowane jego efektami.
Przez ostatnie 2 lata, we współpracy z @fundacja las naturalny udzielaliśmy wsparcia dla 25 leśnych grup strażniczych w zakresie m.in.:
– szkoleń grupowych i indywidualnych, zarówno online jak i stacjonarnych dot. m.in. gospodarki leśnej, GIS, dialogu i efektywnej negocjacji, budowania sojuszu społeczno-samorządowego, standardów FSC, ochrony gatunkowej i strefowej
– konsultacji mailowych i telefonicznych dot. m.in. strategii działania, rozwiązywania problemów, konsultacji pism i wniosków
– przeprowadzenie inwentaryzacji i ekspertyz terenowych przez ekspertów m.in. ornitologów, entomologów, fitosocjologów, zoologów
– udzielenie konsultacji prawnych
– przeprowadzenie szkolenia medialnego wraz z przygotowaniem kampanii
– przygotowanie interaktywnych map poszczególnych leśnictw
– udostępnienie wzorów pism, wniosków i skarg
Adres spotkania zamykającego projekt:
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.