Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań mediacyjnych

maj 23, 2022

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania pn. „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie:

Przeprowadzenie spotkań mediacyjnych dotyczących rozwiązywania konfliktów nt. gospodarki leśnej pomiędzy lokalną społecznością, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Termin składania ofert – upływa 07 czerwca 2022 r. o godz. 10:00

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3