Zapytanie ofertowe – opracowanie i druk Białej Księgi

paź 2, 2023

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt.: „Oddajmy parki narodowi” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie i druk Białej Księgi dot. parków narodowych (wersja robocza).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

 

Termin składania ofert upływa 10 października 2023 r. o godz. 12:30. 

Załączniki

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6