Zapytanie ofertowe – przygotowanie materiałów do Białej Księgi

lip 17, 2023

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt.: „Oddajmy parki narodowi” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie materiałów do Białej Księgi dot. parków narodowych.  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów do Białej Księgi dot. parków narodowych, obejmujących opracowanie następujących tematów:

  • diagnoza – aktualny stan i wyzwania związane z systemem obszarów chronionych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych,
  • obszary chronione, w tym parki narodowe na świecie – przykłady dobrych praktyk, w tym m.in. dot. tworzenia, zarządzania, finansowania,
  • koncepcja zmian w funkcjonowaniu parków narodowych w Polsce.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 29 września 2023 r.

 

Termin składania ofert upływa 26 lipca 2022 r. o godz. 12:00. 

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6