Czy bieszczadzkie porosty ochronią Puszczę Karpacką? | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
.

Czy bieszczadzkie porosty ochronią Puszczę Karpacką?

Bieszczadzkie porosty, granicznik płucnik Lobaria pulmonaria i puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum, zaliczane do gatunków reliktowych lasu naturalnego, zostały zgłoszone do objęcia ochroną strefową ? informują Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska.

 

W lutym br. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zgłosiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wnioski o utworzenie stref ochronnych granicznika płucnika i puchlinki ząbkowatej, 6 w Bieszczadach i 3 na Pogórzu Przemyskim.

Porosty te to gatunki podlegające ochronie ścisłej, wymagające tworzenia stref ochronnych wokół stanowisk o promieniu do 50 metrów. W związku z planowanymi przez Nadleśnictwa Bircza i Stuposiany pracami rębnymi na 2016 rok, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wnioskowała o nadanie decyzji o utworzeniu stref ochronnych rygoru natychmiastowej wykonalności, wynikającego z potrzeby powstrzymania cięć w obszarze planowanych strefy do czasu ich powołania.

Granicznik płucnik i puchlinka ząbkowana są gatunkami preferującym stare drzewostany, o strukturze zbliżonej do naturalnej ? mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Porosty te uważane są za gatunki wskaźnikowe dla lasów pierwotnych. Największe zagęszczenie ich stanowisk w Polsce znajduje się między innymi w Karpatach, głównie w Bieszczadach.

W Europie gatunki te są porostami zagrożonymi lub ginącymi, ze względu na dużą wrażliwość na zmiany warunków siedliskowych (wywołanych gospodarką leśną) i na zanieczyszczenia powietrza. Z tego powodu znajduje się na większości czerwonych list regionalnych i krajowych. Ich obecność jest odnotowywana w ostatnich fragmentach reliktowej Puszczy Karpackiej.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska zachęcają do podpisywania apelu w obronie Karpat na stronie www.karpaty.wwf.pl.

Zobacz również

28 02-2018
Z dwunastu poprawek strony społecznej, które miały zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i lepiej chronić przyrodę, zostały przyjęte tylko dwie. Czy głos Polek i Polaków zostanie…
22 06-2015
Transgraniczny projekt pn. Eko-logiczni ? Eko-turystyczni? ? zielona turystyka szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza to pomysł na współpracę w zakresie rozwoju turystyki…
21 06-2017
Przyszłość łosi jest znów zagrożona w Polsce. Wiceminister środowiska na konferencji w Białymstoku zapowiedział, że Ministerstwo Środowiska rozważa właśnie zniesienie…
21 03-2016
Coraz więcej lasów, których nie zasadził człowiek znika z terytorium Polski. Utrata naturalnego charakteru przez dawne polskie puszcze trwa nadal, a lasy coraz częściej są już…