.

Czy bieszczadzkie porosty ochronią Puszczę Karpacką?

Bieszczadzkie porosty, granicznik płucnik Lobaria pulmonaria i puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum, zaliczane do gatunków reliktowych lasu naturalnego, zostały zgłoszone do objęcia ochroną strefową ? informują Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska.

 

W lutym br. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zgłosiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wnioski o utworzenie stref ochronnych granicznika płucnika i puchlinki ząbkowatej, 6 w Bieszczadach i 3 na Pogórzu Przemyskim.

Porosty te to gatunki podlegające ochronie ścisłej, wymagające tworzenia stref ochronnych wokół stanowisk o promieniu do 50 metrów. W związku z planowanymi przez Nadleśnictwa Bircza i Stuposiany pracami rębnymi na 2016 rok, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wnioskowała o nadanie decyzji o utworzeniu stref ochronnych rygoru natychmiastowej wykonalności, wynikającego z potrzeby powstrzymania cięć w obszarze planowanych strefy do czasu ich powołania.

Granicznik płucnik i puchlinka ząbkowana są gatunkami preferującym stare drzewostany, o strukturze zbliżonej do naturalnej ? mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Porosty te uważane są za gatunki wskaźnikowe dla lasów pierwotnych. Największe zagęszczenie ich stanowisk w Polsce znajduje się między innymi w Karpatach, głównie w Bieszczadach.

W Europie gatunki te są porostami zagrożonymi lub ginącymi, ze względu na dużą wrażliwość na zmiany warunków siedliskowych (wywołanych gospodarką leśną) i na zanieczyszczenia powietrza. Z tego powodu znajduje się na większości czerwonych list regionalnych i krajowych. Ich obecność jest odnotowywana w ostatnich fragmentach reliktowej Puszczy Karpackiej.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska zachęcają do podpisywania apelu w obronie Karpat na stronie www.karpaty.wwf.pl.

Zobacz również

03 02-2017
W 2016 roku Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zgłosiła wnioski o utworzenie 16 nowych stref dla orlika krzykliwego i 10 dla sóweczki. Zgłoszenia dotyczyły obszaru Pogórza…
28 12-2017
Przyrodnicy i miłośnicy przyrody zaapelowali do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o zatrzymanie złej zmiany prawa łowieckiego, którą uparcie w Sejmie próbuje…
07 12-2017
Wciąż nie ma decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie powołania nowego rezerwatu przyrody "Reliktowa Puszcza Karpacka". Tymczasem nowy Plan Urządzania Lasu dla…
01 02-2018
Dziś, po raz drugi w Polsce, obchodzimy Dzień bez oleju palmowego. Organizatorzy tegorocznej akcji zachęcają Polaków do wyboru produktów spożywczych bez tego tłuszczu roślinnego.…
19 04-2017
Po raz kolejny Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie podała do wiadomości publicznej dane dotyczące liczebności zwierząt w podkarpackich lasach. Z danych RDLP można…