Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Tytuł projektu: Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 – 30.09.2017 r.

Budżet projektu: 261 859,00 PLN

Instytucja realizująca Projekt: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Obszar realizacji Projektu: województwo podkarpackie, podlaskie

Liczba Inicjatyw: 12

Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Inicjatywy do realizacji:

 1. Rekultywacja łęgów w dolinie rzeki San – usunięcie śmieci w Ostrowie koło Przemyśla
 2. Ograniczenie CO2 poprzez montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego sieciowego w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej
 3. Ochrona dzikich zapylaczy oraz pożytecznych owadów w gminie Tyrawa Wołoska
 4. Zabezpieczenie środowiska przez renowację edukacyjnej ścieżki przyrodniczej „Do Ralla” w Krasiczynie
 5. Odtworzenie historycznego założenia ogrodowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
 6. Ochrona jedynego naturalnego stanowiska na Podkarpaciu wisienki karłowatej
 7. Zwiększenie bioróżnorodności na terenie gminy Milejów poprzez stworzenie miejsc lęgowych dla ptaków, ssaków i owadów zapylających
 8. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających w gminie Żurawica
 9. Ochrona płazów poprzez montaż zapory herpetologicznej
 10. Budowa woliery oblotowej dla ptaków drapieżnych rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji w Zwierząt
 11. Ochrona zagrożonych gatunków drzew (kasztanowca i wiązu) w zabytkowym parku w Krynkach
 12. Odtworzenie i pielęgnacja sadu w zabytkowym parku w Krynkach

Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

.

Zobacz również

09 05-2018
Wciąż czekamy na wyniki dochodzenia w sprawie oskórowanego wilka z Bieszczadów. Nasza interwencja doprowadziła do nagłośnienia tego przypadku. Dzięki badaniom genetycznym…
28 02-2018
Z dwunastu poprawek strony społecznej, które miały zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i lepiej chronić przyrodę, zostały przyjęte tylko dwie. Czy głos Polek i Polaków zostanie…
21 03-2016
Coraz więcej lasów, których nie zasadził człowiek znika z terytorium Polski. Utrata naturalnego charakteru przez dawne polskie puszcze trwa nadal, a lasy coraz częściej są już…
23 02-2018
W Bieszczadach został znaleziony kolejny wilk. Tym razem sprawcy nie udało się złapać na gorącym uczynku. O znalezisku została poinformowana nasza fundacja. Przekazane nam zdjęcia…
23 12-2015
Nie zdołamy już ocalić starej jodły, która została zgłoszona jesienią tego roku, przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody…
25 02-2018
Wciąż nie wiemy, jaka jest przyczyna śmierci wilka, który został oskórowany i odnaleziony na początku lutego w Bieszczadach. Eksperci zajmujący się badaniami nad niedźwiedziem…