.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Tytuł projektu: Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 – 30.09.2017 r.

Budżet projektu: 261 859,00 PLN

Instytucja realizująca Projekt: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Obszar realizacji Projektu: województwo podkarpackie, podlaskie

Liczba Inicjatyw: 12

Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Inicjatywy do realizacji:

 1. Rekultywacja łęgów w dolinie rzeki San – usunięcie śmieci w Ostrowie koło Przemyśla
 2. Ograniczenie CO2 poprzez montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego sieciowego w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej
 3. Ochrona dzikich zapylaczy oraz pożytecznych owadów w gminie Tyrawa Wołoska
 4. Zabezpieczenie środowiska przez renowację edukacyjnej ścieżki przyrodniczej „Do Ralla” w Krasiczynie
 5. Odtworzenie historycznego założenia ogrodowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
 6. Ochrona jedynego naturalnego stanowiska na Podkarpaciu wisienki karłowatej
 7. Zwiększenie bioróżnorodności na terenie gminy Milejów poprzez stworzenie miejsc lęgowych dla ptaków, ssaków i owadów zapylających
 8. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających w gminie Żurawica
 9. Ochrona płazów poprzez montaż zapory herpetologicznej
 10. Budowa woliery oblotowej dla ptaków drapieżnych rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji w Zwierząt
 11. Ochrona zagrożonych gatunków drzew (kasztanowca i wiązu) w zabytkowym parku w Krynkach
 12. Odtworzenie i pielęgnacja sadu w zabytkowym parku w Krynkach

Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

.

Zobacz również

29 08-2017
Ministerstwo Środowiska opublikowało już projekt rozporządzenia w sprawie odstrzału łosi. Minister chce zabijać nie tylko dorosłe osobniki, ale również łoszaki. O opinię w sprawie…
06 07-2017
W Nadleśnictwie Stuposiany, na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, działacze Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze znaleźli wycięte drzewa z chronionymi gatunkami…
13 11-2018
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przygotowała nową dokumentację dla planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Projekt powołania parku powstał aż 35 lat temu. W latach 90.…
31 08-2018
Już 16 września będziemy obchodzić po raz pierwszy Dzień Łosia w Polsce. Inicjatorem ustanowienia tego dnia jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, która działa na rzecz objęcia…
08 01-2019
Stanowisko koalicji Niech Żyją! w sprawie planów masowego odstrzału dzików
06 02-2018
Nowelizacja prawa łowieckiego w Sejmie idzie w złym kierunku.  Wczoraj, 5 lutego, połączone Komisje Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi głosami posłów PiS oraz Kukiz?…
26 02-2018
Prawo łowieckie wymaga dobrej zmiany już teraz i nie może być ona podyktowana interesami lobby myśliwych, stanowiących niewielki odsetek Polek i Polaków. Wciąż nie wiemy, czy…