.

Pierwsze dwa tysiące starych drzew czeka na pomnik przyrody

Pierwsze dwa tysiące drzew z rejonu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, w polskiej części Karpat Wschodnich, od dziś czeka na decyzję trzech rad gminy, w sprawie objęcia ich ochroną w formie pomnika przyrody. W ten sposób Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska chcą ocalić najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej.

Docelowo, tylko na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego szacujemy liczbę drzew pomnikowych na maksymalnie pięć tysięcy ? wyjaśnia Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. ? Nasi działacze od kilku miesięcy monitorowali ten obszar, mapując każde drzewo spełniające kryteria drzew pomnikowych. Dla pierwszych dwóch tysięcy przygotowaliśmy wnioski do trzech gmin – Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne – w związku z miejscem lokalizacji tych drzew. W ten sposób chcemy ocalić te najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej. Tych drzew nie zasadził człowiek.

Sprawa jest o pilna, bo na niektórych drzewach pojawiły się już kropki, sygnalizujące ich wycinkę. Z samego projektowanego Turnickiego Parku Narodowego  wyjeżdża dziennie średnio sześć 40-tonowych ciężarówek z wyciętymi drzewami. Tymczasem na terenie projektowanego Parku zaledwie 34 drzewa  mają status pomnika przyrody. Wniosek o ustanowienie ochrony w formie pomnika przyrody, to jedno z wielu działań, które prowadzą wspólnie Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska w ramach akcji #SOSKarpaty.

Wśród zgłoszonych drzew jest 1064 jodeł pospolitych (obwód 300-470cm), 748 buków zwyczajnych (300-560 cm) i 45 jaworów (258-412 cm), należących do gatunków typowych dla Puszczy Karpackiej. Wśród nich są też 74 graby pospolite (190-330 cm), charakterystyczne dla Pogórza Przemyskiego. Oprócz tych drzew we wniosku znalazło się: 38 jesionów wyniosłych (230-450 cm), 16 wiązów (220-469 cm), pięć klonów polnych (165-230), dwa dęby (430 i 470 cm), dwie olsze czarne (283 i 290), dwie lipy (310, 356), oraz odpowiednio trzy klony zwyczajne i jedna brzoza omszona.

Objęcie drzewa w formie pomnika przyrody nie jest w Polsce łatwym zadaniem ? mówi Paweł Średziński z WWF Polska. ? Decyzja w tej sprawie zależy od dobrej woli Rady Gminy. Obecnie jedynym sposobem na zainicjowanie procedury jest oddolna inicjatywa osób prywatnych bądź organizacji pozarządowych. To jednak nie koniec wyzwań, z którymi należy się zmierzyć. O ile nie jest wymagany od wnioskującego  komplet wszystkich wymaganych dokumentów, praktyka wskazuje na to, że musimy wyręczyć gminę, i dostarczyć krótkie uzasadnienie merytoryczne z dokumentacją fotograficzną, wyrys i wypis z ewidencji gruntów, opinię właściciela, posiadacza lub zarządcy, i wreszcie projekt aktu prawnego, uchwały, tworzącej proponowaną formę ochrony.

Szczególnie problematyczna jest opinia właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntów, na których rośnie zgłaszane drzewo. Często może być tak, że nie są oni zainteresowani ustanowieniem pomnika przyrody, bo planują ten pomnik wyciąć. Do tego dochodzi sama rada gminy, w której zasiadają, różne grupy interesu, sprzeciwiające się objęcia drzewa formą pomnika.

W Polsce nie ma też prawnie wiążących wymiarów progowych, powyżej których drzewo zasługuje a ochronę pomnikową. W tej sytuacji możemy korzystać z rekomendacji, przygotowanej przez przyrodników, która zawiera zestawienie tych wymiarów. Jednocześnie należy pamiętać, że ochrona starych drzew oznacza automatycznie ochronę rzadkich gatunków ssaków, ptaków, czy też mchów i porostów. Stare drzewa zapewniają m.in. miejsce odpowiednie do założenie ciężkich gniazd orła przedniego, orlika i bociana czarnego. Ze starych jodeł mogą korzystać niedźwiedzie. Tych zależności jest znacznie więcej. Chroniąc stare drzewa w Puszczy Karpackiej, chronimy niezwykły świat przyrody.

Nasze pierwsze wnioski wymagały wielu przygotowań ? dodaje Średziński. ? Nie będziemy jednak poprzestawać na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Po zakończeniu inwentaryzacji tego fragmentu polskich Karpat Wschodnich, będziemy koncentrować się na kolejnych obszarach Puszczy Karpackiej. Pomagają nam w tym przyrodnicy, leśnicy i wolontariusze. Liczymy też na głosy pod naszą petycją w sprawie ochrony Karpat. Jednym z jej pięciu postulatów jest objęcie formą pomnika przyrody drzew, które spełniają kryteria drzew pomnikowych.

Zobacz również

22 06-2015
Transgraniczny projekt pn. Eko-logiczni ? Eko-turystyczni? ? zielona turystyka szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza to pomysł na współpracę w zakresie rozwoju turystyki…
29 12-2017
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przygotowała aktualizację dokumentacji projektowanego Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego. Niestety park nie powstaje pomimo wpisania do planu…
22 03-2018
Parlament Rzeczpospolitej Polski uchwalił dobrą zmianę prawa łowieckiego. Na tę nowelizację Polki i Polacy czekali od lat. Większość polskiego społeczeństwa sprzeciwia się…
23 10-2017
Koalicja #JESTEMZŁOSIEM apeluje do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie niedopuszczenia do odstrzału łosi w Polsce. W specjalnym liście otwartym…
02 03-2016
Bieszczadzkie porosty, granicznik płucnik Lobaria pulmonaria i puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum, zaliczane do gatunków reliktowych lasu naturalnego, zostały zgłoszone do…
22 05-2018
Ostatnie doniesienia na temat niedźwiedzia odwiedzającego kurnik i osiedla ludzkie w poszukiwaniu pokarmu dowodzą, że Bieszczady potrzebują pilnego wdrożenia działań, które…
15 06-2015
Zakończyła się pierwsza tura szkoleń, których celem jest włączenie obywateli w proces zarządzania lasami w Karpatach. Spotkania, które odbyły się w Beskidzie Niskim, Bieszczadach…
05 02-2018
Koalicja “Niech Żyją!” apeluje o przyjęcie społecznych poprawek do nowelizacji prawa łowieckiego. Tymczasem Ministerstwo Środowiska nie przedstawiło swoich rekomendacji stronie…