Projekt Twój głos ratuje Twój las na Dniu Ziemi

Projekt Twój głos ratuje Twój las na Dniu Ziemi

26 kwietnia 2015 r., w Warszawie, na Polu Mokotowskim odbył się tradycyjny festyn ekologiczny kończący obchody Dnia Ziemi w Polsce. W imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm.

Podczas festynu dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która promowała walory przyrodniczo ? kulturowe Pogórza Przemyskiego m.in. poprzez wystawę edukacyjną ?Reliktowa Puszcza Karpacka? autorstwa Grzegorza Leśniewskiego składającą się z kilku plansz obrazujących bogactwo lasów pierwotnych, a także uwrażliwiającą na piękno starodrzewów i zachęcająca do ich ochrony. Dużą popularnością wśród odwiedzających stoisko cieszyły się także wydane przez Fundację albumy pt. ?Reliktowa Puszcza Karpacka?.

W trakcie festynu Fundacja promowała także nowy projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją WWF Polska  pn. ?Twój głos ratuje Twój las – początek partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami? w ramach trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ten dotyczy wsparcia udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę. Rezultatem projektu ma być eliminacja złych praktyk polegających na braku udziału czynnika społecznego, który ma być gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, we współdecydowaniu o losach Lasów Państwowych.

Dodatkową atrakcją były zorganizowane dla najmłodszych przyrodnicze konkursy z zagadkami oraz malowanie twarzy, wizerunkami roślin i zwierząt występujących w karpackich lasach.

Zobacz również

03 02-2017
W 2016 roku Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zgłosiła wnioski o utworzenie 16 nowych stref dla orlika krzykliwego i 10 dla sóweczki. Zgłoszenia dotyczyły obszaru Pogórza…
01 07-2016
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła kolejne sześć wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o objęcie ochroną strefową dziupli, w których lęgi odbywają…
27 10-2017
Akcja #JESTEMZŁOSIEM zatrzymała odstrzał łosi w Polsce. Było to możliwe dzięki masowemu wsparciu osób, którym zależy na ochronie tych zwierząt. Minister Jan Szyszko wycofał się z…
29 08-2017
Ministerstwo Środowiska opublikowało już projekt rozporządzenia w sprawie odstrzału łosi. Minister chce zabijać nie tylko dorosłe osobniki, ale również łoszaki. O opinię w sprawie…
23 08-2018
Sześć zestawów specjalnych ogrodzeń trafiło do bieszczadzkich pszczelarzy z okolic Soliny. Przekazane zabezpieczenia pozwolą ograniczyć ryzyko zaistnienia sytuacji konfliktowych z…
13 11-2018
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przygotowała nową dokumentację dla planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Projekt powołania parku powstał aż 35 lat temu. W latach 90.…