Projekt Twój głos ratuje Twój las na Dniu Ziemi | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
Projekt Twój głos ratuje Twój las na Dniu Ziemi

Projekt Twój głos ratuje Twój las na Dniu Ziemi

26 kwietnia 2015 r., w Warszawie, na Polu Mokotowskim odbył się tradycyjny festyn ekologiczny kończący obchody Dnia Ziemi w Polsce. W imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm.

Podczas festynu dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która promowała walory przyrodniczo ? kulturowe Pogórza Przemyskiego m.in. poprzez wystawę edukacyjną ?Reliktowa Puszcza Karpacka? autorstwa Grzegorza Leśniewskiego składającą się z kilku plansz obrazujących bogactwo lasów pierwotnych, a także uwrażliwiającą na piękno starodrzewów i zachęcająca do ich ochrony. Dużą popularnością wśród odwiedzających stoisko cieszyły się także wydane przez Fundację albumy pt. ?Reliktowa Puszcza Karpacka?.

W trakcie festynu Fundacja promowała także nowy projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją WWF Polska  pn. ?Twój głos ratuje Twój las – początek partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami? w ramach trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ten dotyczy wsparcia udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę. Rezultatem projektu ma być eliminacja złych praktyk polegających na braku udziału czynnika społecznego, który ma być gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, we współdecydowaniu o losach Lasów Państwowych.

Dodatkową atrakcją były zorganizowane dla najmłodszych przyrodnicze konkursy z zagadkami oraz malowanie twarzy, wizerunkami roślin i zwierząt występujących w karpackich lasach.

Zobacz również

28 02-2018
Z dwunastu poprawek strony społecznej, które miały zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i lepiej chronić przyrodę, zostały przyjęte tylko dwie. Czy głos Polek i Polaków zostanie…
21 03-2017
Jest już wiosna i niedźwiedzie są aktywne, a zatem istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania z nimi na górskim szlaku. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przypomina, jak można…
25 02-2018
Wciąż nie wiemy, jaka jest przyczyna śmierci wilka, który został oskórowany i odnaleziony na początku lutego w Bieszczadach. Eksperci zajmujący się badaniami nad niedźwiedziem…
20 10-2017
Już 10 listopada, zgodnie z wolą ministra Szyszki, myśliwi zaczną zabijać chronione moratorium łosie, co wynika z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Uwagi…
21 06-2017
Przyszłość łosi jest znów zagrożona w Polsce. Wiceminister środowiska na konferencji w Białymstoku zapowiedział, że Ministerstwo Środowiska rozważa właśnie zniesienie…
03 03-2017
Wycinka drzew trwa na prywatnych posesjach. Jednak ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przyniosła ogromne zmiany również dla Lasów Państwowych. Od 1 stycznia 2017 roku…