Rozpoczęcie projektu Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
.

Rozpoczęcie projektu Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Miło nam poinformować, iż 1 października 2016 r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze rozpoczęła realizację nowego projektu pn. "Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt składa się z 12 ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa: podkarpackiego (6 gmin), podlaskiego (2 gminy) oraz lubelskiego (1 gmina).

Przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, a obszary tematyczne jakie poruszają to:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej.

Realizowane inicjatywy:

 1. Rekultywacja łęgów w dolinie rzeki San – usunięcie śmieci w Ostrowie k. Przemyśla.
 2. Ograniczenie emisji CO2 poprzez montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego sieciowego w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 3. Ochrona dzikich zapylaczy oraz pożytecznych owadów w gminie Tyrawa Wołoska.
 4. Zabezpieczenie środowiska przez renowację edukacyjnej ścieżki przyrodniczej ?Do Ralla?.
 5. Odtworzenie historycznego założenia ogrodowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 6. Ochrona jedynego naturalnego stanowiska na Podkarpaciu wisienki karłowatej.
 7. Zwiększenie bioróżnorodności na terenie gminy Milejów poprzez stworzenie miejsc lęgowych dla ptaków, ssaków i owadów zapylających.
 8. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających w gminie Żurawica.
 9. Ochrona płazów poprzez montaż zapory herpetologicznej.
 10. Budowa woliery oblotowej dla ptaków drapieżnych rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt.
 11. Ochrona zagrożonych gatunków drzew (kasztanowca i wiązu) w zabytkowym parku
  w Krynkach.
 12. Odtworzenie i pielęgnacja i sadu w zabytkowym parku w Krynkach.

 

Projekt Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

Zobacz również

06 07-2017
W Nadleśnictwie Stuposiany, na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, działacze Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze znaleźli wycięte drzewa z chronionymi gatunkami…
24 01-2018
Prawa łowieckiego nie można przypudrować. Powinien Pan to prawo zmienić. Szanowny Panie Ministrze! Kilka dni temu zaprosił nas Pan na spotkanie dotyczące nowelizacji prawa…
21 09-2018
Nowosiółki Dydyńskie, 21.09.2018 r. Do Pan Wojciech Bobowski, Przewodniczący Rady Gminy Bircza Pan Ryszard Adamski, Przewodniczący Rady Powiatu
26 10-2017
Minister Jan Szyszko nakazał zabijanie łosi w Polsce. Odstrzał ruszy 10 listopada o co zabiegali od kilku lat myśliwi i Lasy Państwowe. To leśnicy byli grupą, która lobbowała za…
31 08-2017
W związku z opublikowanym projektem rozporządzeniem Ministra Środowiska zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia polowań na zwierzęta łowne (projekt z dnia 24 sierpnia…