.

Sześć kolejnych dziupli sóweczki zgłoszonych do ochrony

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła kolejne sześć wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o objęcie ochroną strefową dziupli, w których lęgi odbywają sóweczki. Teraz od decyzji RDOŚ będzie zależeć los tych chronionych najmniejszych sów Polski.

Od wczesnej wiosny prowadzimy monitoring na obszarze Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych ? mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. ? Liczebność sóweczki na tym obszarze szacuje się na 40-50 par. Jednak jak dotąd żadna dziupla zasiedlona przez ptaki nie została objęta ochroną strefową. W 2015 roku wysłaliśmy wnioski o 7 stref ochronnych, których zatwierdzanie trwa do dzisiaj. W tym roku wysłaliśmy już 6 wniosków, a kolejne 4 zostaną przesłane wkrótce. Wszystkie znajdują się na terenie nadleśnictwa Bircza.

Ochrona strefowa w przypadku sóweczki obejmuje obszar w promieniu 50 metrów od drzewa z dziuplą. W strefie tej nie można prowadzić prac leśnych i wycinki drzew, dzięki czemu ochronie podlega nie tylko miejsce gniazdowania sóweczki, ale też cały ekosystem wokół drzewa. W miejscach, gdzie nie ma ochrony rezerwatowej i wobec braku parku narodowego, ochrona strefowa może zapewnić ocalenie ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej.

Do każdego zgłoszenia została załączona dokumentacja wizualna, która nie pozostawia wątpliwości, co do zasiedlenia przez sóweczki. W poprzednich latach składane wnioski o ochronę strefową dla sóweczek były odrzucane, pod pretekstem niewystarczającej dokumentacji. Teraz RDOŚ otrzymał od Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze zdjęcia i filmy z dziupli, dzięki zastosowanej nowoczesnej metodzie sprawdzania dziupli za pomocą kamery endoskopowej.

Do ochrony strefowej zostaną zgłoszone kolejne dziuple sóweczki. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze prowadzi też monitoring gniazd orlika krzykliwego, które będzie chciała zgłosić również do ochrony strefowej. Spośród gniazd zasiedlonych przez 70-95 par orlików, większość nie jest objęta ochroną strefową. W przypadku orlika strefa dotyczy obszaru o promieniu 100 m ochrony całorocznej i 500 m ochrony okresowej, w okresie lęgowym.

Zgłaszanie stref jest ważne również dlatego by powstrzymać wycinkę w okresie lęgowym wykonywaną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne.. Wyłączenie stref wokół miejsc gniazdowania gwarantuje więc skuteczną ochronę populacji sóweczek i orlików krzykliwych.

Działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na rzecz ochrony sóweczek i orlików krzykliwych są w tym roku finansowane dzięki środkom przekazanym przez darczyńców, w ramach akcji crowdfundigowej przeprowadzonej w serwisie wspieram.to.

Zobacz również

14 04-2016
Fundacja WWF Polska i Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyły kolejne wnioski o objęcie ochroną pomnikową ponad 4 tysięcy drzew z obszaru projektowanego Turnickiego Parku…
23 10-2017
Koalicja #JESTEMZŁOSIEM apeluje do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie niedopuszczenia do odstrzału łosi w Polsce. W specjalnym liście otwartym…
15 06-2015
Zakończyła się pierwsza tura szkoleń, których celem jest włączenie obywateli w proces zarządzania lasami w Karpatach. Spotkania, które odbyły się w Beskidzie Niskim, Bieszczadach…
11 10-2017
Sprawa zabitego wilka, który został znaleziony w Nadleśnictwie Rymanów, wymaga dokładnego wyjaśnienia. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zwróciła się z wnioskiem do Nadleśnictwa o…
26 02-2018
Prawo łowieckie wymaga dobrej zmiany już teraz i nie może być ona podyktowana interesami lobby myśliwych, stanowiących niewielki odsetek Polek i Polaków. Wciąż nie wiemy, czy…
29 10-2015
Bieszczady i Płaskowyż Przemyski przecina coraz bardziej rozbudowana sieć nowych i modernizowanych leśnych dróg, które budowane są w celu sprawnego usuwania drewna z tych części…
18 05-2017
Ruszyła kolejna edycja znanej akcji marketingowej #postronienatury. Jednak zanim zdecydujemy się wesprzeć tego typu działania należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania ?…