.

Sześć kolejnych dziupli sóweczki zgłoszonych do ochrony

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła kolejne sześć wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o objęcie ochroną strefową dziupli, w których lęgi odbywają sóweczki. Teraz od decyzji RDOŚ będzie zależeć los tych chronionych najmniejszych sów Polski.

Od wczesnej wiosny prowadzimy monitoring na obszarze Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych ? mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. ? Liczebność sóweczki na tym obszarze szacuje się na 40-50 par. Jednak jak dotąd żadna dziupla zasiedlona przez ptaki nie została objęta ochroną strefową. W 2015 roku wysłaliśmy wnioski o 7 stref ochronnych, których zatwierdzanie trwa do dzisiaj. W tym roku wysłaliśmy już 6 wniosków, a kolejne 4 zostaną przesłane wkrótce. Wszystkie znajdują się na terenie nadleśnictwa Bircza.

Ochrona strefowa w przypadku sóweczki obejmuje obszar w promieniu 50 metrów od drzewa z dziuplą. W strefie tej nie można prowadzić prac leśnych i wycinki drzew, dzięki czemu ochronie podlega nie tylko miejsce gniazdowania sóweczki, ale też cały ekosystem wokół drzewa. W miejscach, gdzie nie ma ochrony rezerwatowej i wobec braku parku narodowego, ochrona strefowa może zapewnić ocalenie ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej.

Do każdego zgłoszenia została załączona dokumentacja wizualna, która nie pozostawia wątpliwości, co do zasiedlenia przez sóweczki. W poprzednich latach składane wnioski o ochronę strefową dla sóweczek były odrzucane, pod pretekstem niewystarczającej dokumentacji. Teraz RDOŚ otrzymał od Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze zdjęcia i filmy z dziupli, dzięki zastosowanej nowoczesnej metodzie sprawdzania dziupli za pomocą kamery endoskopowej.

Do ochrony strefowej zostaną zgłoszone kolejne dziuple sóweczki. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze prowadzi też monitoring gniazd orlika krzykliwego, które będzie chciała zgłosić również do ochrony strefowej. Spośród gniazd zasiedlonych przez 70-95 par orlików, większość nie jest objęta ochroną strefową. W przypadku orlika strefa dotyczy obszaru o promieniu 100 m ochrony całorocznej i 500 m ochrony okresowej, w okresie lęgowym.

Zgłaszanie stref jest ważne również dlatego by powstrzymać wycinkę w okresie lęgowym wykonywaną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne.. Wyłączenie stref wokół miejsc gniazdowania gwarantuje więc skuteczną ochronę populacji sóweczek i orlików krzykliwych.

Działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na rzecz ochrony sóweczek i orlików krzykliwych są w tym roku finansowane dzięki środkom przekazanym przez darczyńców, w ramach akcji crowdfundigowej przeprowadzonej w serwisie wspieram.to.

Zobacz również

09 05-2018
Wciąż czekamy na wyniki dochodzenia w sprawie oskórowanego wilka z Bieszczadów. Nasza interwencja doprowadziła do nagłośnienia tego przypadku. Dzięki badaniom genetycznym…
24 02-2017
Pomimo  zaleceń naukowców, opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i aktualnych wyników badań przyrodniczych, obecne Ministerstwo Środowiska wyraża brak poparcia dla idei…
13 12-2017
BEZCENNE TERENY PUSZCZY KARPACKIEJ ZAGROŻONE MASOWĄ WYCINKĄ. TRAGICZNY DLA POLSKIEJ PRZYRODY PLAN LEŻY JUŻ NA BIURKU MINISTRA SZYSZKI
25 02-2018
Wciąż nie wiemy, jaka jest przyczyna śmierci wilka, który został oskórowany i odnaleziony na początku lutego w Bieszczadach. Eksperci zajmujący się badaniami nad niedźwiedziem…
09 05-2017
Rezerwat Przyrody ?Reliktowa Puszcza Karpacka? powinien powstać już teraz. Jeśli tak się nie stanie, utracimy ten unikalny obszar lasów naturalnych, który obok Puszczy…
23 08-2018
Sześć zestawów specjalnych ogrodzeń trafiło do bieszczadzkich pszczelarzy z okolic Soliny. Przekazane zabezpieczenia pozwolą ograniczyć ryzyko zaistnienia sytuacji konfliktowych z…