.

Twój głos uratuje Twój las!

Zakończyła się pierwsza tura szkoleń, których celem jest włączenie obywateli w proces zarządzania lasami w Karpatach. Spotkania, które odbyły się w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim są realizowane w ramach projektu ?Twój głos ratuje Twój las?.

Celem projektu jest wsparcie udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę. Projekt ma za zadanie zaangażować w proces planowania kluczowych interesariuszy lokalnych, przyrodników, turystów, którzy dostrzegają problem, że proces zarządzania Lasami Państwowymi przebiega w hermetycznym gronie, a w konsultacjach społecznych, mimo iż są one zagwarantowane przez prawo ? nikt nie bierze udziału. Rezultatem projektu ma być eliminacja złych praktyk polegających na braku udziału czynnika społecznego, który ma być gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, we współdecydowaniu o losach Lasów PaństwowychProces zarządzania obszarami leśnymi w Polsce, należącymi do Skarbu Państwa, a zatem do wszystkich Polaków, umożliwia obywatelom udział w tworzeniu specjalnych planów, nazywanych Planami Urządzania Lasu, w skrócie nazywane PUL ? mówi Radosław Michalski, prezes Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. ? Niestety obywatele zbyt rzadko  uczestniczą wspotkaniach dotyczących przygotowania i przyjęcia tych planów, decydujących o kształcie gospodarki leśnej w nadleśnictwie na okres 10 lat, co sprawia, że głos społeczny nie jest uwzględniany. Dlatego postanowiliśmy zaktywizować wszystkich zainteresowanych dobrym stanem przyrodniczym lasów wschodniej części polskich Karpat. 

Wysoki poziom szkoleń gwarantują eksperci prowadzący warsztaty, Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników i Anna Sowa z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Uczestnicy szkolenia poznali już  leśną terminologię techniczną, jak i proces powstawania PUL. Druga seria szkoleń jest planowana jesienią br. Z myślą o osobach, które nie miały szansy wziąć udział w czerwcowych warsztatach, organizatorzy przygotują powtórkę pierwszej części szkolenia.

Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do uświadomienia mieszkańcom Podkarpacia, że mają wpływ na to jak wygląda zarządzanie naszym wspólnym dobrem, lasami państwowymi ? dodaje Michalski. ? Coraz więcej osób pyta, co mogą zrobić, aby zatrzymać wycinkę cennych drzewostanów, budowę nowych dróg leśnych i realizację innych inwestycji, które zagrażają przyrodzie.  W drugiej serii szkoleń planujemy też zajęcia terenowe.

Jeśli chcesz chronić lasy Podkarpacia , przyłącz się do nas! Pamiętaj ? Twój głos, ratuje Twój las.

Więcej informacji:

Paweł Średziński, WWF Polska, psredzinski@wwf.pl, tel. 604631633

Projekt "Twój głos ratuje las" jest realizowany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze w partnerstwie z Fundacją WWF Polska, w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

.

Zobacz również

21 06-2017
Przyszłość łosi jest znów zagrożona w Polsce. Wiceminister środowiska na konferencji w Białymstoku zapowiedział, że Ministerstwo Środowiska rozważa właśnie zniesienie…
28 02-2018
Z dwunastu poprawek strony społecznej, które miały zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i lepiej chronić przyrodę, zostały przyjęte tylko dwie. Czy głos Polek i Polaków zostanie…
16 03-2018
Senat opowiedział się za dobrymi zmianami przyjętymi przez Sejm. Jednocześnie dodał poprawkę dotyczącą obowiązku regularnych badań myśliwych oraz wzmocnił przepis o dezubekizacji…
13 12-2017
BEZCENNE TERENY PUSZCZY KARPACKIEJ ZAGROŻONE MASOWĄ WYCINKĄ. TRAGICZNY DLA POLSKIEJ PRZYRODY PLAN LEŻY JUŻ NA BIURKU MINISTRA SZYSZKI
24 02-2017
Pomimo  zaleceń naukowców, opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i aktualnych wyników badań przyrodniczych, obecne Ministerstwo Środowiska wyraża brak poparcia dla idei…
27 07-2017
Niedźwiedzie brunatne w Polsce nie atakują celowo ludzi. Ich reakcja jest najczęściej zachowaniem obronnym w przypadku nagłego pojawienia się zagrożenia. Ostatnie doniesienia…
10 06-2015
26 kwietnia 2015 r., w Warszawie, na Polu Mokotowskim odbył się tradycyjny festyn ekologiczny kończący obchody Dnia Ziemi w Polsce. W imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt…
29 10-2015
Bieszczady i Płaskowyż Przemyski przecina coraz bardziej rozbudowana sieć nowych i modernizowanych leśnych dróg, które budowane są w celu sprawnego usuwania drewna z tych części…