Twój głos uratuje Twój las! | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
.

Twój głos uratuje Twój las!

Zakończyła się pierwsza tura szkoleń, których celem jest włączenie obywateli w proces zarządzania lasami w Karpatach. Spotkania, które odbyły się w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim są realizowane w ramach projektu ?Twój głos ratuje Twój las?.

Celem projektu jest wsparcie udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę. Projekt ma za zadanie zaangażować w proces planowania kluczowych interesariuszy lokalnych, przyrodników, turystów, którzy dostrzegają problem, że proces zarządzania Lasami Państwowymi przebiega w hermetycznym gronie, a w konsultacjach społecznych, mimo iż są one zagwarantowane przez prawo ? nikt nie bierze udziału. Rezultatem projektu ma być eliminacja złych praktyk polegających na braku udziału czynnika społecznego, który ma być gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, we współdecydowaniu o losach Lasów PaństwowychProces zarządzania obszarami leśnymi w Polsce, należącymi do Skarbu Państwa, a zatem do wszystkich Polaków, umożliwia obywatelom udział w tworzeniu specjalnych planów, nazywanych Planami Urządzania Lasu, w skrócie nazywane PUL ? mówi Radosław Michalski, prezes Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. ? Niestety obywatele zbyt rzadko  uczestniczą wspotkaniach dotyczących przygotowania i przyjęcia tych planów, decydujących o kształcie gospodarki leśnej w nadleśnictwie na okres 10 lat, co sprawia, że głos społeczny nie jest uwzględniany. Dlatego postanowiliśmy zaktywizować wszystkich zainteresowanych dobrym stanem przyrodniczym lasów wschodniej części polskich Karpat. 

Wysoki poziom szkoleń gwarantują eksperci prowadzący warsztaty, Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników i Anna Sowa z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Uczestnicy szkolenia poznali już  leśną terminologię techniczną, jak i proces powstawania PUL. Druga seria szkoleń jest planowana jesienią br. Z myślą o osobach, które nie miały szansy wziąć udział w czerwcowych warsztatach, organizatorzy przygotują powtórkę pierwszej części szkolenia.

Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do uświadomienia mieszkańcom Podkarpacia, że mają wpływ na to jak wygląda zarządzanie naszym wspólnym dobrem, lasami państwowymi ? dodaje Michalski. ? Coraz więcej osób pyta, co mogą zrobić, aby zatrzymać wycinkę cennych drzewostanów, budowę nowych dróg leśnych i realizację innych inwestycji, które zagrażają przyrodzie.  W drugiej serii szkoleń planujemy też zajęcia terenowe.

Jeśli chcesz chronić lasy Podkarpacia , przyłącz się do nas! Pamiętaj ? Twój głos, ratuje Twój las.

Więcej informacji:

Paweł Średziński, WWF Polska, psredzinski@wwf.pl, tel. 604631633

Projekt "Twój głos ratuje las" jest realizowany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze w partnerstwie z Fundacją WWF Polska, w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

.

Zobacz również

24 08-2017
Chociaż nie ma jeszcze decyzji o wznowieniu odstrzału łosia w Polsce, ale ten gatunek znalazł się w ofercie łowieckiej na sezon 2017/2018, którą udostępniła Regionalna Dyrekcja…
23 02-2018
W Bieszczadach został znaleziony kolejny wilk. Tym razem sprawcy nie udało się złapać na gorącym uczynku. O znalezisku została poinformowana nasza fundacja. Przekazane nam zdjęcia…
18 05-2017
Ruszyła kolejna edycja znanej akcji marketingowej #postronienatury. Jednak zanim zdecydujemy się wesprzeć tego typu działania należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania ?…
24 02-2017
Pomimo  zaleceń naukowców, opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i aktualnych wyników badań przyrodniczych, obecne Ministerstwo Środowiska wyraża brak poparcia dla idei…
28 12-2017
Przyrodnicy i miłośnicy przyrody zaapelowali do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o zatrzymanie złej zmiany prawa łowieckiego, którą uparcie w Sejmie próbuje…
15 02-2016
https://www.youtube.com/watch?v=df6jF6D8ADg
19 11-2015
Po raz kolejny Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze prezentowała swoją działalność na prestiżowej imprezie fotograficznej “XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje…