1 osoba w Polsce emituje średnio 10,75 ton CO2 rocznie. A Ty?

Zredukuj swój ślad węglowy, a pozostałą część wyłap Wiecznymi Lasami! 

Wydaje Ci się, że nie masz wpływu na kryzys klimatyczny?

Już teraz możesz się przyczynić do lepszego jutra. Stwórz z nami sieć Wiecznych Lasów w Polsce, urządzonych tylko i wyłącznie przez samą naturę. Nie musisz samodzielnie sadzić drzew. Wystarczy, że oddamy przyrodzie skrawki łąk, pól i mokradeł, a las sam się odrodzi. Twoje wsparcie pomoże nam wykupić ziemię, na której powstanie Wieczny Las. Będziemy o niego dbać, nie dopuszczając do wycinki drzew na jego terenie. Drzewa w takim lesie będą mogły rosnąć do naturalnej śmierci, dając życie kolejnym pokoleniom.

Twoje 60 zł miesięcznie pozwoli na utworzenie 17 m² Wiecznego Lasu, co pozwoli zredukować miesięczny ślad węglowy jednej osoby.

Oblicz swój ślad węglowy

Zredukuj swój ślad węglowy, a pozostałą część wyłap Wiecznymi Lasami

My zadbamy, aby nie było na tym terenie wycinek

Dzięki Tobie Wieczny Las rośnie, daje schronienie zwierzętom, redukuje CO2 z atmosfery dając nadzieję dla przyszłych pokoleń

Jak to działa?

Zmień swoje codzienne zachowania już teraz. Nie traktuj możliwości wychwytywania CO2, jaką dajemy, jak sposobu na to, aby móc emitować więcej i nadal być neutralnym klimatycznie, ponieważ:

  • To co wyemitujesz będzie w atmosferze od zaraz, wraz z szeregiem negatywnych konsekwencji jakie to niesie, zaś my zaczniemy od zaraz ale „wyłapiemy” w całości twój węgiel wyemitowany teraz – do końca XXI wieku, fotosynteza ma swoje tempo.

  • Biosfera ma swoje granice, nie każdy kawałek ziemi da się zalesić. Szacunki mówią o niecałym miliardzie hektarów możliwej nowej przestrzeni dla lasów, w miejscach gdzie las może istnieć lub istniał już w przeszłości. To zalesianie może być skuteczne jedynie w parze z przejściem do gospodarki zeroemisyjnej.