Rusza kolejny projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. „Ochrona Puszczy Karpackiej” współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska.

Cele projektu:

  • Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu gospodarki leśnej na terenie Puszczy Karpackiej w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim
  • Przygotowanie warunków dla poszerzania obszaru i utworzenia nowych obszarów chronionych w skali Polski (program wyłączenia istotnej części lasów z gospodarki leśnej)
  • Doprowadzenie do postępu w procedowaniu w sprawie skargi Komisji Europejskiej związanej z naruszeniem przez Polskę prawa europejskiego w zakresie niezaskarżalności PUL’ów i derogacji gatunkowej

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2021

 

Rezultaty:

  • raport z monitoringu przyrodniczego i prawnego dot. szkód w środowisku leśnym,
  • utworzenie stref dla gatunków chronionych na terenie Puszczy Karpackiej – ok. 20,
  • udział w maks. 15 postępowaniach administracyjnych dot. potencjalnie szkodliwych inwestycji na terenie karpackich nadleśnictw,
  • mapa wszystkich polskich wydzieleń leśnych, na której zaznaczone zostaną postulowane wyłączenia wynikające z dotychczasowych postulatów,
  • społeczna akcja zbierania wniosków pod wyłączenia konkretnych obszarów – interaktywny portal dla obywateli.

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top