Spotkanie zamykające projekt – podziękowania i link do nagrania

Dziękujemy wszystkim grupom strażniczym, które uczestniczyły w projekcie. Mamy nadzieję, że każda ze wspieranych przez nas grup skorzystała z większości form wsparcia w zakresie, w jakim miała możliwość.

Zachęcamy do dalszego korzystania z wypracowanych narzędzi – interaktywnych map, raportów z ekspertyz przyrodniczych, rekomendacji, nagranych szkoleń online i wielu innych, cennych doświadczeń nabytych w trakcie trwania projektu.

Dziękujemy Fundacji Las Naturalny za dobrą współpracę partnerską, która przyczyniła się do osiągnięcia mocnych i trwałych efektów działań projektowych.

Spotkanie zamykające projekt zostało nagrane i jest dostępne pod adresem: https://youtu.be/TqVnqsSHnV8?si=4YfDe-QauA90NopA

Dziękujemy również Grantodawcy za zaufanie i możliwość realizacji działań przyczyniających się do lepszej ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt był finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top