Szkolenie dla geobotaników już za nami

W ramach programu RITA  Przemiany w regionie, od czerwca 2017 roku, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową Ekologia-Prawo-Człowiek (EPL) realizują projekt Zaangażowanie NGO i naukowców w tworzenie shadow list obszarów sieci Emerald na Ukrainie?, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W związku z tym projektem, w dniach 20-21 lipca 2017 roku, odbyło się szkolenie dla geobotaników z zakresu rozpoznawania siedlisk chronionych w ramach sieci Emerald i Natura 2000. Teoretyczna cześć szkolenia odbyła się w Kijowie, w ogrodzie botanicznym im. Fomina, a część terenowa ? w Miżriczańskim Parku Krajobrazowym (Czernihowski obwód). Podczas szkolenia miała miejsce m.in. prezentacja tworzenia ?shadow list? obszarów sieci Emerald i doświadczeń Polski w tym zakresie (na przykładzie sieci Natura 2000).

Już w następnym roku odbędzie się następna tura seminariów biogeograficznych, na których będzie poddany ocenie postęp w rozwoju sieci Emerald i jej kompletność. Dlatego niezwykle ważne będzie zaangażowanie jak największej liczby organizacji pozarządowych i naukowców w tworzenie ?shadow list? obszarów sieci Emerald na Ukrainie. Powyższe szkolenie będzie służyć

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top