Warsztaty „Powrót do korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”

22 paź, 2013 | Bez kategorii, Edukacja

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich”

serdecznie zapraszają mieszkańców z Gmin:

Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Dynów:

  • właścicieli starych, tradycyjnych sadów i ogródków przydomowych, rolników, właścicieli agroturystyk, obiektów gastronomicznych zainteresowanych tradycyjnym sadownictwem i warzywnictwem
  • przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i NGO zajmujących się promocją lub wyrobem produktów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych

na cykl 4 warsztatów realizowanych w ramach projektu pn.

„Powrót do korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa
na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Na cykl 4 spotkań składają się 2 warsztaty terenowe oraz 2 stacjonarne, które odbędą się w IV kwartale 2013r. oraz I kwartale 2014r.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach w dniu 16 listopada (sobota) 2013r. od godz. 10:00 do 14:30.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 881 060 387 lub mailowo: e-mail: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl do dnia 14 listopada 2013r.

Celem warsztatów jest zapoznanie beneficjentów z lokalnymi odmianami drzew i warzyw, zakładaniem tradycyjnych sadów i ogródków przydomowych, ich pielęgnacją  oraz z zasadami certyfikacji produktów, kosztami i płynącymi korzyściami. Uczestnicy nabędą wiedzę praktyczną jak dbać o drzewa owocowe(m.in. przycinanie, szczepienie i okulizacja) jak i kiedy zakładać ogródki warzywne, a także jakie lokalne odmiany powinny się w nich znaleźć i teoretyczną związaną z historią i tradycją sadownictwa i warzywnictwa, walorami zdrowotnymi i smakowymi, zasadami dystrybucji, marketingu i promocji oraz rynkiem zbytu tych produktów,  potrzebą ochrony i kultywowania zwyczajów przodków oraz pożytkiem z uprawy starych odmian i ich przetwórstwa  a także certyfikacji produktów.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

  • materiały dydaktyczne
  • wyżywienie
  • transport na trasie Leszczawa Dolna ? Bolestraszyce (ze względu na utrudnioną komunikację lub jej brak). Osoby z Gminy Dynów, Dubiecko, Krasiczyn mogą wsiąść na wybranych przystankach busa (m.in. Bircza, Przemyśl)

Przystanki i orientacyjne godziny odjazdów:

– Kuźmina (godz. 7:30)

– Leszczawa Dolna (godz.8:00- na przystanku PKS w stronę Birczy)

– Bircza (godz.8:10 pod budynkiem GOK)

– Rybotycze (godz.8:40 obok Szkoły)

– Huwniki (godz.8:55 na placu przy Kościele)

– Fredropol (godz.9:15 na placu koło Urzędu Gminy)

– Przemyśl (godz. 9:30 przy ul. Czarnieckiego naprzeciwko przystanku PKS )

– Bolestraszyce (godz. 9:50 Arboretum)

UWAGA: w zależności od potrzeb beneficjentów trasa przejazdu może ulec modyfikacji.

Osoby, które zgłoszą się na cykl warsztatów będą informowane o wszelkich zmianach na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy!