Nie wycinajmy ptakom drzew! W Polsce mamy jedynie 35 par Orła Przedniego

Dlaczego to ważne

Stare, majestatyczne drzewa, dają schronienie wielu gatunkom. To na nich zakładają swoje gniazda dostojne Orły Przednie, skrajnie nieliczne w Polsce. Ich liczebność w naszym kraju szacuje się na  35 par, a większość z nich występuje w Karpatach. To tam, wysoko nad ziemią pierwsze tygodnie życia spędzają orliki krzykliwe. Stare drzewa, w odludnych miejscach wybierają też bociany czarne. A niżej, w dziuplach, swoje gniazda zakładają inne gatunki ptaków, wśród nich nasze najmniejsze sowy, sóweczki. 

Niestety przez nieodpowiednią gospodarkę leśną co dnia giną najcenniejsze polskie lasy. Dzieje się tak dlatego, że zaledwie około 3% karpackich lasów jest ściśle chroniona. Reszta – czyli 97% – jest zagrożona wycinkami, a przecież te drzewa mogą służyć orłom, orlikom, bocianom czarnym, sóweczkom za miejsce gniazdowania. Aby ochronić gniazda zagrożonych gatunków ptaków musimy chronić przed wycinką drzewa. Gwarantuj to strefy ochronne stworzone w ramach mikro-rezerwatów. 

Jak działa program Mikro-rezerwaty

Eksperci terenowi szukają terenów do stworzenia mikrorezerwatów np. zasiedlonego gniazda orlika krzykliwego z młodymi osobnikami 

Tworzenie propozycji granic strefy ochronnej. Prawnik przygotowuje wniosek o utworzenie mikro-rezerwatu, który składa do RDOŚka oraz nadzoruje proces.

Po akceptacji RDOŚ, powstaje mikrorezerwat. Dzięki temu zapobiegamy wycince drzew oraz ochronimy aż 200 m terenu wokół mikro-rezerwatu. Eksperci fundacji nadzorują strefę ochronną.

Zobacz jak pomagamy

Liczba stref zatwierdzonych

21

sóweczka

34

granicznik płucnik

2

kobiernik

62

orlik krzykliwy

45

puchlinka ząbkowana

1

bocian czarny

10

orzeł przedni

1

pawężyczka sorediowa

12

orlik krzykliwy

Dotychczas dzięki naszym działaniom w Puszczy Karpackiej udało się powołać 188 strefy dla orła przedniego, orlika krzykliwego, sóweczki, bociana czarnego i porostów. Wiele wniosków wciąż czeka na zatwierdzenie. Znajdujemy nowe miejsca, gdzie gniazda zakładają chronione ptaki. Działamy i walczymy o każdy skrawek tej Puszczy. 

Wpłać darowiznę na konto

Możesz również wpłacić darowiznę bezpośrednio na konto Fundacji w Banku ING

nr konta: 71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

tytułem: „Darowizna na Mikro-rezerwaty”