Zaledwie 5%
karpackich lasów jest ściśle chroniona. Reszta jest zagrożona wycinkami!