Wieczne Lasy - nasza odpowiedź na kryzys klimatyczny

Oblicz swój ślad węglowy!

Dowiedz się, jaka kwota pozwoli na wyzerowanie Twojego śladu węglowego i wesprzyj kampanię WIeczne Lasy

Wesprzyj kampanię

Możesz wesprzeć kampanię Wieczne Lasy dowolną kwotą, bez konieczności obliczania śladu węglowego!

Na czym polega program Wieczne Lasy?

Jak powstaje Wieczny Las?

 • Nie sadzimy! – Uważamy, że w Polskich warunkach o wiele efektywniejszą metodą wydawania środków jest ochrona terenów, które już są w stadium spontanicznej sukcesji leśnej. Sadzenie samo w sobie jest energochłonne, wiąże się z pracami przygotowawczymi, w tym z uwalnianiem węgla z odsłoniętej gleby.
 • Dzięki Twojemu wsparciu Fundacja wykupi grunty, na których las już spontanicznie zaczął rosnąć. Nie dosadzamy drzew, nie pozyskujemy drewna, nie grodzimy.
 • Pozwalamy aby wzrastał las, z którego nigdy nie zostanie wywiezione żadne drzewo. Las ważny dla przyrody. Drzewa w takim lesie będą dożywały swoich lat, dając życie kolejnym leśnym pokoleniom.
 • Koncentrujemy się na lasach podmokłych, w tym na torfach, którym grozi przekształcanie w osuszane łąki i pastwiska. W ten sposób zachowujemy zróżnicowane środowisko.
 • Nasi lokalni strażnicy pilnują by nikt nie kradł drewna ani nie osuszał wiecznych lasów.
 • Nasza akcja przynosi od razu zdecydowany skutek: tworzymy rodzaj prywatnych rezerwatów, które można w każdej chwili odwiedzić, wskazać na mapie. Pokazujemy darczyńcom bogaty powstający las, a nie zasadzoną monokulturę – tzw. przedplon.
 • Program jest przygotowany przez pracujących dla fundacji leśników z wykształcenia i konsultowany z naukowcami – specjalistami w zakresie obiegu węgla w przyrodzie.

Gdzie tworzymy Wieczny Las?

Projekt tworzenia Wiecznych Lasów realizowany jest w Polsce wschodniej – w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na Roztoczu oraz w Karpatach Wschodnich.

Dla kogo?

Dla każdego! Każda osoba może wesprzeć powstawanie sieci Wiecznych Lasów i w ten sposób wychwycić CO2 z atmosfery.

Jak się przyłączyć?

 • Możesz przekazać darowiznę na rzecz tworzenia sieci Wiecznych Lasów dzięki temu razem z nami stworzysz nasz wspólny magazyn CO2.
 • Możesz również obliczyć swój miesięczny ślad węglowy za pomocą naszego kalkulatora CO2 – to pozwoli Tobie dopasować poziom darowizny do wyliczonej wartości – dzięki Wiecznym Lasom możesz zredukować swój miesięczny ślad węglowy.

Co jeszcze można zrobić dla ochrony klimatu?

Ważne! Nie traktuj możliwości wychwytywania CO2, jaką dajemy, jak sposobu na to, aby móc emitować więcej i nadal być neutralnym klimatycznie, ponieważ:

 

 • to co wyemitujesz będzie w atmosferze od zaraz, wraz z szeregiem negatywnych konsekwencji jakie to niesie, zaś my zaczniemy od zaraz ale „wyłapiemy” w całości twój węgiel wyemitowany teraz – do końca XXI wieku, fotosynteza ma swoje tempo.
 • biosfera ma swoje granice, nie każdy kawałek ziemi da się zalesić. Szacunki mówią o niecałym miliardzie hektarów możliwej nowej przestrzeni dla lasów, w miejscach gdzie las może istnieć lub istniał już w przeszłości. To zalesianie może być skuteczne jedynie w parze z przejściem do gospodarki zeroemisyjnej.
 • Korzystaj z naszego projektu rozważnie – zapraszamy!

Wspierając tworzenie wiecznych lasów:

wyłapujesz CO₂ z atmosfery
tworzysz ostoje dla dzikiej przyrody
pomagasz odtwarzać korytarze ekologiczne

Zachęcamy do ograniczenia emisji CO2 w codziennym życiu:

 • Wprowadź bezmięsne dni w tygodniu
 • Zmień dostawcę prądu na takiego który ma w ofercie 100% lub większość energii z OZE
 • Zamontuj regulacje temperatury na grzejnikach / termostat w domu, temperatura 19-20*C powinna być optymalna, wietrz mieszkanie zimą krótko i intensywnie by nie wychładzać wnętrza przez długo otwarte okno
 • Gotuj z pokrywką, reguluj odpowiednio gaz/prąd, do czajnika lej tyle wody ile w danej chwili potrzebujesz
 • Kupuj lokalnie wyprodukowaną i sezonową żywność, bierz swoje torebki na owoce i warzywa
 • Wybieraj transport publiczny lub rower

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe informacje na temat projektu Wieczne Lasy znajdziesz poniżej:

Jak powstają Wieczne Lasy?

 • Wykupujemy lasy mające najczęściej status nieużytku, niekoniecznie geodezyjnie muszą to być lasy, ale faktycznie nimi zaczynają być. Są to lasy najczęściej młode lub w średnim wieku, które przeważnie powstały z samosiewu. Nie prowadzimy nasadzeń - nie przygotowujemy ciągnikiem podłoża, nie transportujemy sadzonek, nie prowadzimy prac przy trzebieży i wycince - ponieważ wiąże się to z dodatkową emisją CO2, zaś drzewa z samosiewu są lepiej przystosowane do lokalnych warunków siedliskowych i klimatycznych.
 • Las rośnie i nie zostanie nigdy wycięty. W określonym czasie zgromadzi maksimum węgla w przeliczeniu na powierzchnię, co oznacza że przy kilkuset m³ drewna na hektar (w zależności od siedliska i gatunków drzew od około 500 do 800m³/ha) emisja z rozkładu martwego drewna zrówna się z wyłapywaniem CO2 z atmosfery przez rosnące żywe drzewa. W tym „węglowym magazynie” będzie uwięziony stale węgiel wyciągnięty z atmosfery magazynowany w 500-800m³/ha drewna.
 • Wieczne lasy nie są ogrodzone, można po nich spacerować, nie dosadzamy drzew, nie wywozimy z nich drewna. Są nadzorowane przez naszą Fundację, regularnie mierzona jest ilość drewna na jednostkę powierzchni wg standardowej naukowej metodyki. Ty też będziesz mógł odwiedzić wieczny las.
 • Są ważne dla przyrody, dzięki temu że drzewa nie są ścinane, są miejscem schronienia dla wielu gatunków. Retencjonują wodę, chłodzą w upalne dni, zapobiegają powodziom. Rosną w sąsiedztwie obszarów chronionych, na mokradłach, w górach, w dolinach rzek – ważnych korytarzach ekologicznych, najczęściej na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

Oblicz swój ślad węglowy

Ile koszuje wyłapanie CO₂ lasami?

 • Stawkę za wyłapanie CO2 przyjęliśmy zgodnie ze wzorem stawek dla tzw. offsetu CO2, czyli zamiany Twojej emisji na zmniejszenie emisji z innego źródła, przyjmuje się, że jest to w skali globalnej około 12 USD$/tonę CO2, czyli 45,60 zł/tonę CO2. Polak przeciętnie emituje 10,76 równoważnika CO2 z wszystkich gazów cieplarnianych, czyli 10,76 tony CO2 X 45,60 zł/tonę = 484 zł/rocznie co daje średnią stawkę w wysokości 40zł/miesiąc.
 • Taka stawka, przy obecnych cenach wykupu spontanicznie zalesiających się nieużytków, oznacza, że każda tona CO2 za której wychwycenie zapłaciłeś zostanie wyłapana nie później niż do 2100 roku.

Oblicz swój ślad węglowy

Dlaczego teraz skupiamy się na olsach?

 • Olsy należą do tych zbiorowisk leśnych, które mogą zniknąć z naszego krajobrazu. Ich obecność uzależniona jest od obecności wody. Kryzys klimatyczny i ekstremalne susze, które już zdarzają się w Polsce, jak i skutki wielu dekad osuszania mokradeł, sprawiają, że takie skrawki olszowego lasu są niezwykle cenne i powinny być chronione. Ich kępkowa struktura sprzyja występowaniu rzadkich gatunków ptaków, zakładających w nich gniazda. Co więcej w upalne dni stanowią ważne miejsce odpoczynku i schronienia przed skwarem dla ssaków, w tym dla łosi. Są taką klimatyzowaną ostoją. Olsy są coraz częściej wycinane i zamieniane w uprawy (o ile geodezyjnie są np. nieużytkiem a nie lasem), więc nawet kilkadziesiąt m³ drewna jakie jest w młodym drzewostanie - w niedługim czasie po wykarczowaniu może trafić do atmosfery poprzez spalenie.

 • Dodatkowo olsy rosną na terenach podmokłych, są ostatnim stadium sukcesji na torfowiskach, które również magazynują węgiel z atmosfery CO2. Po wycince torfowe podłoże pocięte rowami odwadnia jeszcze bardziej siedlisko, ułatwiając intensywną uprawę. Z kolei z hektara odwodnionego torfowiska emisja CO2 to nawet 30 ton/hektar/rok. W rezultacie emisja jeszcze bardziej wzrasta. Jeśli chcesz temu zapobiec i wyzerować swój ślad klimatyczny - wspieraj tworzenie Wiecznych Lasów - w rejonie doliny Biebrzy i wokół Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Oblicz swój ślad węglowy

Jak działa wyłapywanie CO₂ lasami?

 • Drzewa rosnące na określonym obszarze pobierają CO2 z atmosfery i wbudowują węgiel w swoją strukturę, oddając tlen. Przyrost ilości węgla zawartego w drzewach jest naukowo określony, zależny od gleby i wieku drzew. Ols bagienny w ciągu 80 lat wyłapie nie mniej niż 535 ton dwutlenku węgla z atmosfery samymi drzewami, nie licząc wyłapywania i magazynowania w torfie, na którym rośnie.

  Dla bagiennego olsu, na którym się aktualnie skupiamy w tworzeniu Wiecznych Lasów, wykres pokazujący tempo przyrostu drewna wygląda tak:

 

Objętość drewna z upływem czasu zmienia się tak:

 

 

Znając gęstość drewna olchy (0,51t/m³) oraz zawartość procentową węgla w olszy (49%) można określić ilość zgromadzonego węgla dla lasu w wieku np. 80 lat (584m³). Oznacza to że 80-letni ols gromadzi w drewnie około 146 ton węgla (0,51 x 0,49 x 584 = 146). 1 tona węgla wyłapanego przez drzewa oznacza zmniejszenie ilości CO2 w atmosferze o 3,67 tony, czyli 1 hektar olsu po 80 latach zmniejszy ilość CO2 w atmosferze o 535 ton (146 x 3,67 = 535).


Wartością dodaną lasów bagiennych na dobrze nawodnionym podłożu, jest to że niezależnie od wyłapywania węgla przez drzewa, tworzy się w nich torf, w niewielkim tempie około 1 mm na rok. Niemniej znacza to wyłapanie dodatkowej tony węgla z atmosfery na hektar olsu rocznie (po upływie 80 lat do 146 ton węgla w drewnie można dodać 80 ton węgla odłożonego w torfie, co oznacza zmniejszenie ilości CO2 w atmosferze o 829 ton dzięki każdemu hektarowi olsu). W przypadku olsów osuszonych, gdzie emisja z wysuszonego torfu może sięgać nawet 30 ton CO2 na rok, korzyścią naszych działań jest wyhamowanie tej emisji, nawodnienie torfu poprzez zatkanie rowów odwadniających i rozpoczęcie wyłapywania węgla z atmosfery przez torf. Wartością dodaną jest też to, że olsza dożywa średnio do 100-120 lat, czyli zwiąże znacznie więcej węgla w drewnie niż 146 ton (przez 80 lat). Ponadto zamierające drzewa będą tworzyć na powierzchni zasób martwego drewna, w dłuższej perspektywie czasowej może to być dodatkowe ponad 100m³ drewna/hektar.


Źródła:
https://www.itd.poznan.pl/pl/vademecum/olcha
Bolesław Szymkiewicz. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. Warszawa, 1966.

 

Oblicz swój ślad węglowy

Kim jesteśmy?

 • Jesteśmy organizacją ekspercką. Nasze działania prowadzimy w najcenniejszych przyrodniczo obszarach. Tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy, gdzie żyją wilki, rysie i niedźwiedzie i gdzie możesz spotkać łosia.
 • Stoimy na straży polskiej przyrody. Nasza Fundacja zajmuje się też ochroną starych lasów, aby nadal mogły być domem dla wielu zagrożonych gatunków oraz by nie uwalniać zgromadzonego w nich CO2. Już teraz możesz wspomóc nasze działania.

Oblicz swój ślad węglowy

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072

Konto bankowe (wpłaty w PLN): 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top