Zapytanie ofertowe – przygotowanie materiałów do Białej Księgi

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt.: „Oddajmy parki narodowi” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie materiałów do Białej Księgi dot. parków narodowych.  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów do Białej Księgi dot. parków narodowych, obejmujących opracowanie następujących tematów:

  • diagnoza – aktualny stan i wyzwania związane z systemem obszarów chronionych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych,
  • obszary chronione, w tym parki narodowe na świecie – przykłady dobrych praktyk, w tym m.in. dot. tworzenia, zarządzania, finansowania,
  • koncepcja zmian w funkcjonowaniu parków narodowych w Polsce.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 29 września 2023 r.

 

Termin składania ofert upływa 26 lipca 2022 r. o godz. 12:00. 

 

 

Załączniki

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top