Zapytanie ofertowe – rośliny naczyniowe

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania naukowego dotyczącego roślin naczyniowych obszaru postulowanego poszerzenia granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego o jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą literaturę przedmiotu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania naukowego dotyczącego roślin naczyniowych obszaru postulowanego poszerzenia granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego o jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą literaturę przedmiotu.
2. Dzieło, będące rezultatem zadania, będzie charakteryzować się następującymi cechami: opracowanie naukowe w formie rozdziału książki naukowej, zawierające:
• opis roślin naczyniowych badanego obszaru,
• waloryzację i analizę istniejących i potencjalnych zagrożeń,
• analizę potencjalnych konsekwencji włączenia omawianego obszaru w granice Bieszczadzkiego Parku Narodowego dla zbiorowisk roślinnych,
• bibliografię,
dostarczone w formie edytowalnego pliku MS Word.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 20 grudnia 2020 r.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do biura Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na adres: ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: biuro@przyrodnicze.org
2. Termin składania ofert upływa 22 października 2019 r.
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 23 października 2019 r. w biurze Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Więcej informacji znajduje się w załączonych dokumentach.

Załączniki

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top