Zapytanie ofertowe – Magazyn NA TROPIE

wrz 4, 2023

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt.: „Parki narodowe – nasze wspólne dziedzictwo” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie graficzne oraz skład i korekta językowa 10 numerów Magazynu NA TROPIE.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

 

Termin składania ofert upływa 14 września 2023 r. o godz. 16:00. 

 Zapytanie ofertowe