O Fundacji

Kim jesteśmy?

Fundacja działa jako organizacja ekspercka od 2008 roku. Są wśród nas przyrodnicy i leśnicy, socjologowie i prawnicy, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji.

Gdzie działamy?

 • Miejsca realizacji naszych działań to głównie najcenniejsze przyrodniczo lasy i obszary wodno-błotne, o charakterze naturalnym, siedliska rzadkich gatunków roślin i ostoje zwierząt.
 • Miejsca realizacji naszych działań to głównie najcenniejsze przyrodniczo lasy i obszary wodno-błotne, o charakterze naturalnym, siedliska rzadkich gatunków roślin i ostoje zwierząt.
 • Z czasem nasze działania objęły całą Polskę.

Stoimy na straży polskiej przyrody. Celem działań Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest ocalenie najdzikszych miejsc w Polsce.

Co robimy?

 • Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze. Odnaleźliśmy tysiące stanowisk gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów pierwotnych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe w naszym kraju. Na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego odnaleźliśmy około 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnika przyrody.
 • Realizujemy działania prawne i podejmujemy interwencje w terenie. Wysyłamy wnioski o utworzenie pomnika przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskujemy o nie pozyskiwanie drewna w miejscach występowania cennych gatunków. Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej przyrody

A dokładniej?

 • Działamy zarówno lokalnie (monitoring obszarów w 15 nadleśnictwach karpackich, odnajdywanie i zgłaszanie gatunków objętych ochroną strefową – projekt Mikro-rezerwaty).
 • Prowadzimy działania w odniesieniu do całego kraju –wzmocnienie podmiotowości obywateli w decydowaniu o polskich lasach, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt (działania na rzecz wpisania łosia na listę gatunków chronionych, działania na rzecz ochrony niedźwiedzia i wilka).
 • Na poziomie międzynarodowym:
  • jesteśmy członkiem Koalicji 10% mającej na celu wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego strategia przewiduje objęcie ścisłą ochroną 10% lądów w Unii Europejskiej (tworzymy bazy danych lasów cennych przyrodniczo, społecznie, rekreacyjnie dla całej Polski – www.lasynarodowe.pl),
  • współpracujemy z organizacjami z Ukrainy i Słowacji – projekt popularyzacji obszaru „Wilczych Gór”, tworzenia sieci Emerald na Ukrainie (aktualnie wstrzymany), wsparcie w tworzeniu parków narodowych na Ukrainie.
 • Na poziomie globalnym przeciwdziałamy zmianom klimatu poprzez zachowanie lasów w celu zerowania śladu klimatycznego – Projekt Wieczne Lasy

Ludzie Fundacji

 • Radosław Michalski

 • Iwona Bara

 • Paweł Średziński

 • Dorota Bury

 • Piotr Klub

 • Eliza Ziemska

 • Antoni Kostka

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top