Zadbajmy o przyrodę, aby ona mogła zadbać o nas i przyszłe pokolenia

Dlaczego warto z nami współpracować

Chronimy dziedzictwo przyrodnicze Polski. Jesteśmy tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej, gdzie żyją wilki, rysie, orły, niedźwiedzie. Działamy również w krainie łosia. Naszym celem jest ochrona przyrody, ocalenie najdzikszych miejsc w Polsce i wszystkich zwierząt zamieszkujących lasy i mokradła.
Działaj z nami 😊

Wieczne lasy

32 ha

terenów leśnych, które zredukują 17 121 ton CO2 z atmosfery

Mikro-rezerwaty

189

stref ochrony rzadkich gatunków ptaków i porostów

Dzikie pogotowie

2 160

interwencji ws. zwierząt zagrożonych wyginięciem

Jak można do nas dołączyć

1. Skontaktuj się z opiekunem partnerów biznesowych.

2. Umówimy spotkanie, poznamy się i wspólnie ustalimy co możemy zrobić dla naszego klimatu 😊

3. Po spotkaniu stworzymy plan działania i dopniemy wszelkie formalności!!!

Anna Machowicz

tel. 508 055 162

a.machowicz@przyrodnicze.org

37%

Polaków wskazało działania na rzecz ekologii jako obszar, który powinni wspierać przedsiębiorcy

67%

konsumentów wybrałoby produkty marki zaagnażowanej społecznie

76%

Polaków chciałoby, aby przedsiębiorcy angażowali się w lokalne akcje społeczne

https://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/5263032,Czy-przedsiebiorcy-angazuja-sie-spolecznie.html

Poznaj prestiżowe grona firm, które współpracują z nami

Działając wspólnie dbamy o przyrodę, która nas otacza. Robimy to odpowiedzialnie i skutecznie z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.
Współpracując z nami pokazujesz współpracownikom, że Waszej firmie jest bliska koncepcja zrównoważonego rozwoju 😊