Petycje

Oddajcie parki narodowi

7 września, 2023

Do wszystkich urgupowań politycznych

 

Od 2001 roku w Polsce nie powstał żaden park narodowy. Powiększenie istniejących już parków narodowych jest dziś w praktyce blokowane złym prawem. Kolejne ekipy rządzące w naszym kraju zrobiły wiele, aby parkom narodowym odebrać należny im prestiż, a park narodowy zaczął być postrzegany jako problem i blokada rozwoju gmin, na których terenie położone są parki narodowe. W rezultacie parki narodowe w Polsce stanowią zaledwie 1% terytorium naszego kraju! 

Należy to zmienić już teraz. Nie mamy już czasu na dalsze zwlekanie ze zmianą prawa dotyczącego tworzenia i powiększenia parków narodowych w Polsce. Przypominamy, że na utworzenie czekają Turnicki Park Narodowy, Mazurski Park Narodowy i Jurajski Park Narodowy, wpisane do krajowych strategii jako planowane do utworzenia parki narodowe. W obliczu kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności, to na osobach sprawujących władzę spoczywa obowiązek zmian, które pozwolą przywrócić parkom narodowym należne im miejsce. Jednocześnie rządzący Polską powinni wspierać samorządy, aby zachęcić lokalne społeczności do wykorzystania sąsiedztwa parku narodowego. Ostatnie 22 lata były dowodem na całkowity brak zainteresowania ze strony polityków sprawą parków narodowych w Polsce.  

Parki narodowe powinny być przedmiotem największej troski. To najcenniejsze fragmenty naszego kraju. Jako osoba, która mieszka w Polsce, apeluję do wszystkich polskich ugrupowań politycznych o: 

– jak najszybsze utworzenie Turnickiego Parku Narodowego; 

– pilne rozpoczęcie prac nad utworzeniem następujących parków narodowych: 

Jurajskiego, Mazurskiego, Doliny Dolnej Odry, Szczecińskiego, Sobiborskiego, Chełmskiego, Janowskiego, Orawskiego, Puszczy Boreckiej, Puszczy Rominckiej, Puszczy Śląskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Wysoczyzny Elbląskiej, Śnieżnickiego i Odrzańskiego; 

– zwiększenia wsparcia finansowego istniejących parków narodowych i procesu poszerzenia istniejących parków narodowych; 

– zwiększenia wsparcia samorządów i lokalnych społeczności, w celu wypracowania takiego modelu funkcjonowania parków narodowych, który będzie oznaczał korzyści dla przyrody i ludzi. 

Przypominam, że o parki narodowe obywatelki i obywatele Polski upominali się już zbierając ponad ćwierć miliona podpisów, które zostały przekazane do sejmowej kancelarii w 2010 roku. Minęło 13 lat i nic w sprawie parków narodowych się nie zmieniło. Czas to zmienić. Apeluję do wszystkich ugrupowań politycznych, które przystąpiły do kampanii wyborczej w związku ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu o uwzględnienie moich postulatów w programach wyborczych i o ich realizację w nowej kadencji. 

Oddajmy parki narodowi.