Petycje

Ratuj SERCE Beskidu Niskiego

8 czerwca, 2020

Magurski Park Narodowy dla pieszych i rowerzystów

NIE dla samochodów | #nietędydroga

 

Do Starostwo Powiatowe w Jaśle

Do Ministerstwo Środowiska

Droga otwarta dla ruchu samochodowego przetnie jeden z najdzikszych zakątków Beskidu Niskiego. Starostwo w Jaśle planuje remont odcinka między Krempną a Ożenną. Wylewka asfaltu, wysypanie tłuczniem, odkrzaczanie poboczy i wycinka ok. 50 drzew. Po remoncie drogi zaczną poruszać się nią z dużą prędkością samochody, co zagrozi chronionym gatunkom zwierząt i pogorszy warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Taki los ma spotkać jeden z najpiękniejszych szlaków dla rowerzystów w Magurskim Parku Narodowym.

Mówię NIE dalszemu niszczeniu serca Beskidu Niskiego. Podpisz nasz apel o udostępnienie tej drogi wyłącznie pieszym i rowerzystom.

Parki narodowe zajmują zaledwie 1% naszego kraju! Od wielu lat nie powstał żaden z zaplanowanych parków narodowych. Jednak nawet i w granicach parków narodowych, przyrodzie zagrażają nowe inwestycje.

Pomysł przebudowy drogi forsuje Starostwo Powiatowe w Jaśle, które uznało, że wyda pieniądze podatników na najmniej uzasadniony remont drogi w powiecie. Przebudowa drogi będzie miała fatalne konsekwencje dla chronionych gatunków zwierząt – w tym wilków, rysi i niedźwiedzi, których ostoję przetnie, stwarzając kolejną przeszkodę i to na terenie parku narodowego! Sam remont nie ma też żadnego uzasadnienia ekonomicznego, bo miedzy tymi miejscowościami istnieje już inna droga, prowadząca do przejścia granicznego ze Słowacją.

Dlatego odcinek drogi, który znajduje się w parku narodowym nie powinien być remontowany z myślą o samochodach. Magurski Park Narodowy nie powinien być ofiarą nieprzemyślanych inwestycji.

Apeluję do Starostwa Powiatowego w Jaśle i do Ministerstwa Środowiska o zatrzymanie inwestycji, która nie przyniesie żadnych zysków przyrodzie i turystom, szukającym dzikości w Beskidzie Niskim.

Zakończyliśmy zbieranie podpisów pod tą petycją. Dziękujemy za wsparcie.