Działamy na rzecz utworzenia sieci Emerald na Ukrainie

lis 14, 2017

W ramach projektu realizowanego przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową „Ekologia-Prawo-Człowiek” (EPL), została wydana książka ” Zaangażowanie NGO i naukowców w projektowanie sieci Emerald na Ukrainie”.

Sieć Emerald (ekologiczna sieć obszarów o szczególnym znaczeniu ” Areas os Special Conservation Interest – ASCI)” została utworzona w 1989 roku przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej. Tworzenie sieci Emerald ma pozytywnie wpłynąć na ochronę zagrożonych gatunków i ich naturalnych siedlisk w zdominowanym przez człowieka i podzielonym na fragmenty krajobrazie Europy. Sieć Emerald jest odpowiednikiem sieci Natura 2000 w krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest jej tworzenie na Ukrainie.

Publikacja wydana właśnie przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze prezentuje informacje na temat zasad projektowania sieci Emerald. Zawiera analizę procesu jej projektowania na Ukrainie w latach 2009-2016, pierwszą część „shadow list” obszarów sieci Emerald w tym kraju opracowaną przez organizacje pozarządowe i naukowców oraz propozycje odnośnie planów dalszej pracy nad tworzeniem tej sieci.

W książce znalazły się szczegółowe instrukcje dla działaczy ekologicznych i naukowców, którzy będą chcieli wziąć udział w dalszym projektowaniu sieci Emerald na Ukrainie. Jest też osobny rozdział nt. doświadczenia Polski w przygotowaniu „shadow list” obszarów sieci Natura 2000 oraz opisy przykładów, jak sieć Natura 2000 pomaga chronić przyrodę w Polsce.

Wydana książka jest dostępna na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-SA 4.0).

Elektroniczna wersja książki jest dostępna do pobrania również na stronie FDP.

Drukowana wersja książki będzie rozpowszechniana podczas seminariów edukacyjnych dla NGO i naukowców, które odbędą się w listopadzie 2017 roku w dziewięciu miastach Ukrainy.

Publikacja została wydana w ramach projektu ” Zaangażowanie NGO i naukowców w tworzenie „shadow list” obszarów sieci Emerald na Ukrainie, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. „