Zapraszamy na szkolenie dotyczące partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami

maj 25, 2015

Obszar Puszczy Karpackiej to jeden z 238 najważniejszych regionów na świecie pod względem zachowania bioróżnorodności (tzw. lista Global 200 wg WWF). Jest to też miejsce o wybitnym potencjale dla zrównoważonego rozwoju i ekoturystyki. Jednakże pomimo wysokich walorów przyrodniczych, obszar ten narażony jest na nieprzemyślane działania gospodarcze i inwestycyjne będące zagrożeniem dla unikalnej przyrody.

Czy wiesz, że Twój głos może uratować las? O tym, jaki będzie los naszego wspólnego dobra, jakim są lasy Karpat, należące do Skarbu Państwa, powinno decydować szerokie grono osób. W ramach naszego projektu „Twój głos ratuje Twój las” początek partycypacji
w zarządzaniu lasami? chcemy zaangażować wszystkich zainteresowanych dobrym stanem przyrodniczym lasów Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego, w procedurę opracowywania Planów Urządzania Lasu (PUL) w nadleśnictwach i inwestycje w obszarach leśnych.

Zapraszamy na cykl szkoleń: 1-dniowych teoretycznych i 2-dniowych warsztatów, prowadzonych przez ekspertów z dziedziny prawa, na których poznasz leśną terminologię techniczną, dowiesz się, jak wyglądają spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia dokumentu PUL. Dla uczestników przygotowane będą także materiały obejmujące projekty PUL oraz dokumenty inwestycyjne dotyczące realizacji przedsięwzięć w lasach.

Wykładowcy ? specjaliści z monitoringu działań administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody : Paweł Pawlaczyk ? ekspert z prawa leśnego, Anna Sowa ? radca prawny.

Szkolenia teoretyczne odbędą się:

  1. Na terenie Beskidu Niskiego w dniu 9 czerwca w Gospodarstwie Agroturystycznym ?Pod Chyrową?, Chyrowa 35.
    Zakwaterowanie: 8 czerwca  od 18.00.
  2. Na terenie Bieszczad w dniu 10 czerwca w Pensjonacie ?Gościniec Rabe?, Rabe 36a.
    Zakwaterowanie: 9 czerwca od 18.00.
  3. Na terenie Pogórza Przemyskiego w dniu 11 czerwca  w ?Dwór Wapowce?, Wapowce 78 A.
    Zakwaterowanie: 10 czerwca od 18.00.

Liczba miejsc ograniczona.

Dojazd we własnym zakresie.

W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione: wyżywienie, nocleg, salę wykładową, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia należy przesyłać na email spk@dziedzictwoprzyrodnicze.pl do dnia 31 maja 2015.
W razie pytań podajemy nr telefonu 609-008-039. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz uzasadnić chęć uczestnictwa w szkoleniu. O przyjęciu na szkolenie zgłaszający zostaną powiadomieni drogą mailową. Nie jest wymagane zameldowanie na terenie województwa Podkarpackiego.

Szkolenia warsztatowe odbędą się w późniejszym terminie, o czym poinformujemy uczestników.